Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 28/05/2023 | 23:01 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 05/2021/TT-BCT Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 01/10/2021
2 04/2021/TT-TTCP Quy trình tiếp công dân 01/10/2021
3 08/2021/TT-BCT Thông tư quy định về việc xây dựng và ban hành VBQPPL của Bộ Công Thương 30/09/2021
4 07/2021/TT-BCT Bãi bỏ một số TT của BT BCT ( trong đó có TT số 13/2010/TT-BCT và TT số 24/2018/TT-BCT) 30/09/2021
5 73/QĐ-ĐTĐL Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực 24/09/2021
6 13/VBHN-BCT Quy dinh ve thuc hien gia ban dien 18/08/2021
7 67/QĐ-ĐTĐL Quy trình dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo 10/08/2021
8 06/2021/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện 06/08/2021
9 05/2021/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 02/08/2021
10 Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 27/07/2021
11 04/2021/TT-BTP Thông tư hướng dẫn thi hành các Nghị định của CP về theo dõi THPL 21/06/2021
12 Quy định thực hiện thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện 08/04/2021