Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 29/09/2023 | 07:10 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 27/07/2021
2 04/2021/TT-BTP Thông tư hướng dẫn thi hành các Nghị định của CP về theo dõi THPL 21/06/2021
3 Quy định thực hiện thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện 08/04/2021
4 06/VBHN-BCT VBHN cac Thong tu quy dinh ve phuong phap, trinh tu XD va ban hanh khung gia phat dien 03/03/2021
5 07/VBHN-BCT VBHN các Thông tư quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh 03/03/2021
6 650/QĐ-BCT Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2021 09/02/2021
7 478 /QĐ-BCT Quyết định về việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ 09/02/2021
8 200/VBHN-BTP VBHN Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 22/01/2021
9 57/2020/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện 31/12/2020
10 120/QĐ-ĐTĐL Quyết định ban hành danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2021 31/12/2020
11 123/QĐ-ĐTĐL Quyết định phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2021 31/12/2020
12 3598/QĐ-BCT Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành HTĐ Quốc gia năm 2021 31/12/2020
  • 0
  • 0