Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 28/05/2023 | 23:07 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1729/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt khung giá BB của EVN cho các TCTĐL năm 2020 01/07/2020
2 63/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật BHVBQPPL 18/06/2020
3 64/2020/QH14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 18/06/2020
4 62/2020/QH14 Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Xây dựng 17/06/2020
5 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp 17/06/2020
6 61/2020/QH14 Luật Đầu tư 17/06/2020
7 21/CT-TTg Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản 25/05/2020
8 54/2020/NĐ-CP Nghị định 54/2020/NĐ-CP sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương 18/05/2020
9 13/2020/QĐ-TTg Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 06/04/2020
10 1084/VBHN-BTP VBHN số 1084 của Bộ Tư pháp hợp nhất các NĐ của CP về theo dõi THPL 25/03/2020
11 43/QĐ-ĐTĐL Quyết định 43/QĐ-ĐTĐL ban hành Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện 16/03/2020
12 42/QĐ-ĐTĐL Quyết định 42/QĐ-ĐTĐL Quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực 16/03/2020