Văn bản QPPL ngành điện

Tên văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực
Số hiệu 10/2023/TT-BCT Ngày ban hành 21/04/2023
Ngày có hiệu lực 09/06/2023 Ngày hết hiệu lực  
Mô tả Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực
Lĩnh vực Giấy phép hoạt động điện lực Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Đặng Hoàng An
Xem online Read Online Tải về Download
  • 0
  • 0