Văn bản liên quan

Tên văn bản Thông tư bãi bỏ một số VB do Bộ trưởng Bộ CT ban hành (bao gồm TT-12 và TT-14 do Cục ĐTĐL chủ trì XD)
Số hiệu 35/2022/TT-BCT Ngày ban hành 21/12/2022
Ngày có hiệu lực 10/02/2023 Ngày hết hiệu lực  
Mô tả
Lĩnh vực Quy định chung Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
Xem online Read Online Tải về Download
  • 0
  • 0