THÔNG TIN NHÀ MÁY

Tên nhà máy A Vương
Loại nhà máy Loại nhà máy khác
Công ty phát điện Công ty CP Thủy điện A Vương (GENCO2)
Công suất lắp đặt 210.00 (MW)
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Thời gian tham gia 01/07/2012
Loại hình tham gia Tham gia trực tiếp
Tình trạng Đang tham gia
  • 0
  • 0