Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 14/07/2024 | 15:49 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 .../2024/TT-BCT DT Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện thủy điện tích năng 07/08/2024
2 80/2024/NĐ-CP Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện sử dụng NLTT với KH sử dụng điện lớn 03/07/2024
3 45/2024/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính ban hành PP định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do NN định giá 01/07/2024
4 .../2024/TT-BCT DT Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực 01/07/2024
5 .../2024/NĐ-CP Dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn 01/07/2024
6 .../2024/NĐ-CP Dự thảo Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn 01/07/2024
7 .../2024/TT-BCT Dự thảo Thông tư quy định thị trường Bán buôn điện cạnh tranh 30/06/2024
8 73/2024/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với CC, VC và lực lượng vũ trang 30/06/2024
9 74/2024/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người LĐ làm việc theo hợp đồng lao động 30/06/2024
10 1670/QĐ-BCT Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2024 25/06/2024
11 68/2024/NĐ-CP Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ 25/06/2024
12 07/2024/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký HĐ theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 20/06/2024
  • 0
  • 0