Kiểm tra công tác chuẩn bị đảm bảo điện cho Tết nguyên đán Tân Sửu