Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng kiểm tra công tác đảm bảo cung cấp điện tại Quảng Ninh

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng kiểm tra công tác đảm bảo cung cấp điện tại Quảng Ninh
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng kiểm tra công tác đảm bảo cung cấp điện tại Quảng Ninh

Ngày 28/2, làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ninh về công tác chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Quảng Ninh năm 2018, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng yêu cầu công ty phải thường xuyên duy tu bảo dưỡng các đường, lưới điện để đảm bảo...

Phê duyệt Thiết kế tổng thể CSHT CNTT cho VWEM
Phê duyệt Thiết kế tổng thể CSHT CNTT cho VWEM

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2760/QĐ-BCT phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CSHT CNTT) phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.