Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 26/02/2024 | 22:39 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 48/2023/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 17/07/2023
2 .../.../QĐ-TTg Dự thảo Quyết định của TTCP quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 06/07/2023
3 43/2023/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra 30/06/2023
4 22/2023/QH15 Luật Đấu thầu 2023 23/06/2023
5 20/2023/QH15 Luật Giao dịch điện tử 2023 22/06/2023
6 19/2023/QH15 Luật Bảo vệ người tiêu dùng 20/06/2023
7 18/2023/QH15 Luật Phòng thủ dân sự 20/06/2023
8 16/2023/QH15 Luật Giá 2023 19/06/2023
9 20/CT-TTg Chỉ thị của TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo 08/06/2023
10 517/CĐ-TTg Công điện của TTg về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới 06/06/2023
11 29/2023/NĐ-CP Nghị định quy định về tinh giản biên chế 03/06/2023
12 14/2023/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới 24/05/2023
  • 0
  • 0