Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 14/06/2024 | 12:51 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Nghiên cứu đào tạo

Tổng công ty Điện lực miền Nam chuyển mình thành doanh nghiệp số

27/04/2023
Thực hiện Đề án chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phấn đấu mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.
Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, giai đoạn 2021-2022, công tác chuyển đổi số của EVNSPC được triển khai đồng bộ và cơ bản hoàn thành chuyển đổi số tại 5 lĩnh vực trọng tâm gồm: Quản trị nội bộ; Kỹ thuật, an toàn; Đầu tư xây dựng; Kinh doanh, dịch vụ khách hàng; Viễn thông, công nghệ thông tin và hạ tầng số. Đây là nền tảng vững chắc để EVNSPC đạt được mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025. Chuyển đổi số đã làm thay đổi phương thức điều hành, phong cách lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa doanh nghiệp trong toàn EVNSPC, trong đó lấy hệ thống Digital Office (văn phòng số) làm trung tâm. 
Đến hết năm 2022, hệ thống Digital Office được EVNSPC áp dụng trên 300 đơn vị trực thuộc với 19.000 user CB-CNV thường xuyên sử dụng để giải quyết công việc hằng ngày. Năm 2021-2022, số lượng văn bản ký số toàn EVNSPC là 363.086 văn bản, đạt tỷ lệ 92,4% trên tổng số văn bản phát hành. Trên 2.250 thiết bị di dộng (laptop, máy tính bảng, smartphone…) được cung cấp cho đội ngũ CB-CNV ứng dụng các phần mềm hiện trường để làm việc di động, từ xa và trực tuyến. Toàn EVNSPC có 1.300 phiên họp, |hội thảo, đào tạo được tổ chức thành công qua ứng dụng hệ thống hội nghị truyền hình trên mobile qua Polycom, Zoom, MS Team (chiếm trên 68% số cuộc họp được tổ chức). 

Hợp tác với Viettel để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực của EVNSPC
Bên cạnh đó, các phần mềm quản lý kỹ thuật nguồn điện và lưới điện (PMIS) quản lý tập trung về mất điện, vật tư thiết bị điện, vận hành lưới điện cao thế… đang ngày càng hoàn thiện về điều khiển tự động hóa làm nền tảng cho lưới điện thông minh. Cụ thể, ứng dụng hiện trường được khai thác hiệu quả với trên 427.000 phiếu/lệnh được thực hiện theo bộ phiếu điện tử và trên 120.700 yêu cầu sửa chữa điện khách hàng đã đáp ứng.
Về lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khách hàng, năm 2022, số khách hàng tham gia giao dịch trực tuyến cấp độ 4 là 561.681 khách hàng (đạt tỷ lệ 99,8%); Hợp đồng với khách hàng mới bằng phương thức cung cấp hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) điện tử đạt 100% với tổng số yêu cầu ký điện tử là 563.780 yêu cầu; Hệ thống dịch vụ khách hàng qua Cổng dịch vụ công quốc gia tiếp nhận 345.648 yêu cầu; Các ứng dụng CSKH qua App CSKH, Zalo… đạt tỉ lệ tăng trưởng 13%-16% người dùng hàng quý… 
Theo lãnh đạo EVNSPC, chuyển đổi số là một trong những mục tiêu quan trọng và là giải pháp cốt lõi nâng cao năng suất lao động, chất lượng công trình và hiệu quả trong từng khâu đầu tư xây dựng với hệ thống phần mềm quản lý đầu tư xây dựng (IMIS 2.0) là trung tâm và EVNSPC đã hoàn thành được các mục tiêu cụ thể. 
Theo đó, hệ thống đấu thầu điện tử với 1.883 gói thầu được thực hiện qua hệ thống điện tử và 1.645 hợp đồng được đánh giá chấm điểm trong năm 2022; áp dụng nhật ký điện tử với 274 dự án khởi công và 24.324 nhật ký điện tử đã thực hiện…
Các nhiệm vụ phát triển hạ tầng số hoàn thành theo đúng tiến độ được giao, gồm: hoàn thành nâng cấp năng lực hạ tầng cho Data Center; nâng cao hiệu quả trong công tác thu thập và khai thác Hệ thống quản lý dữ liệu do đếm (MDMS); hoàn thành hệ Thống thông tin quản trị hoạch định (BI-EVNSPC); nâng cấp băng thông cho hệ thống hạ tầng viễn thông dùng riêng liên tỉnh và bổ sung kiện toàn các hệ thống tường lửa, bảo mật và an toàn thông tin. 
Theo ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVNSPC, qua kết quả thực hiện chuyển đổi số đã đạt được giai đoạn 2021-2022, các nhiệm vụ chính đề ra đã được EVNSPC triển khai mạnh mẽ, quyết liệt. Hầu hết hoạt động quản trị, điều hành chính tại EVNSPC đều sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản trị điều hành. Các cấp lãnh đạo quản lý, bộ phận chức năng và các đơn vị thành viên đã chủ động ứng dụng công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, thay đổi phương pháp làm việc phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.
Hiện nay, EVNSPC tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 đã được EVN giao tại Nghị quyết số 68/NQ-HĐTV ngày 17/2/2021, bao gồm 3 mục tiêu trọng tâm.
Một là, tiếp tục triển khai tổng số 29 nhiệm vụ chính thuộc 6 lĩnh vực trọng tâm bao gồm: Quản trị nội bộ (5 nhiệm vụ); Đầu tư xây dựng (5 nhiệm vụ); Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng (7 nhiệm vụ); Kỹ thuật và an toàn (5 nhiệm vụ); VTCNTT-Hạ tầng số (5 nhiệm vụ); Truyền thông và đào tạo (2 nhiệm vụ).
Hai là, tổ chức đào tạo nâng cao năng lực về chuyển đổi số theo nhiệm vụ đã được EVN phê duyệt theo kế hoạch đào tạo chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025.
Ba là, tiếp tục xây dựng các chương trình truyền thông, lan tỏa các sáng kiến chuyển đổi số thành công trong EVN; xây dựng chỉ tiêu chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp, chương trình đánh giá nhận thức của người lao động về hoạt động chuyển đổi số.
Theo Báo điện tử Kinh tế & Đô thị.

Cùng chuyên mục

Quản lý, xử lý tốt chất thải nguy hại ngành Điện

13/06/2024

Theo Công ty Điện lực Phú Yên, trong quá trình quản lý, vận hành, khai thác lưới điện phát sinh khá nhiều chất thải nguy hại như: dầu biến áp thải, nhớt thải, hỗn hợp dầu thải, ắc quy chì thải, bóng đèn huỳnh quang thải, hạt hút ẩm, hộp mực in thải và các linh kiện điện tử thải. Công ty đã xử lý hơn 30,6 tấn chất thải nguy hại trong năm 2023.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151