Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 14/07/2024 | 14:19 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Nghiên cứu đào tạo

Quyết tâm đổi mới sáng tạo - Đòn bẩy phát triển EVNICT

21/05/2023
Xác định đổi mới sáng tạo là động lực, đòn bẩy phát triển EVNICT, lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty đã luôn khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện để CBCNV phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo trong công việc.

Đại diện EVNICT nhận giải Sao Khuê ở 3 lĩnh vực do VINASA trao tặng năm 2023.
EVNICT xác định và quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực quản trị, sản xuất, kinh doanh tạo nền tảng vững chắc cho việc đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số, đồng hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025 theo Nghị quyết 03- NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Điển hình nhất của hoạt động đổi mới sáng tạo trong EVNICT là hưởng ứng phong trào 10.000 sáng kiến của Công đoàn Điện lực Việt Nam theo chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam với mục tiêu đến tháng 9/2023, có ít nhất 32 sáng kiến trong CNVCLĐ Công ty cập nhật trên Chương trình của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Tính đến 16/05/2023, EVNICT đã có 35 sáng kiến được đăng ký trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam, hoàn thành vượt chỉ tiêu phân bổ khi phát động chương trình.

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty ký kết vận động người lao động phát huy sáng kiến hưởng ứng chương trình 01 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật...nhằm tạo ra sự lan tỏa tinh thần cống hiến, đóng góp trí tuệ, công sức, chung tay khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của EVNICT. Đồng thời Công đoàn Công ty đã phát động các phong trào thi đua "Lao động sáng tạo" trong toàn thể CBCNVLĐ; Đẩy mạnh khuyến khích người lao động tham gia hoạt động sáng kiến thông qua việc tiếp tục thực hiện quy định đánh giá chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ cá nhân gắn với việc tham gia xây dựng sáng kiến, cải tiến của người lao động. Ý tưởng sáng kiến sẽ là cơ sở để xét công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hàng năm.
Các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên cũng tham gia tích cực phong trào đổi mới sáng tạo trong Công ty qua việc tuyên truyền sâu rộng, tạo điều kiện cho việc sáng tạo, hình thành các ý tưởng, sáng kiến và đưa vào chương trình hành động năm của tổ chức mình. 
Nhằm hỗ trợ CBCNV trong việc hoàn thiện các thủ tục liên quan đến sáng kiến, EVNICT đã thành lập Tổ hỗ trợ sáng kiến với nhiệm vụ hỗ trợ người lao động hiện thực hóa ý tưởng sáng kiến, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu được giao.

Ông Nguyễn Trường Giang- Chủ tịch Công đoàn EVNICT trao thưởng cho cá nhân tham gia Chương trình "10 nghìn sáng kiến" trong CNVCLĐ EVN.
Nhờ vậy, phong trào đổi mới sáng tạo và sáng kiến trong công ty diễn ra sôi nổi và có chất lượng. Nhiều sáng kiến đạt giải khi tham gia các cuộc thi do EVN tổ chức như cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số trên nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN" với 02 sáng kiến: "Giải pháp xây dựng trang thông tin điện tử nhằm mục tiêu cung cấp thông tin tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiến của EVN" của nhóm tác giả: Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Xuân Khải, Nguyễn Minh Đức, Phạm Công Đức (Trung tâm Phát triển Phần mềm) đạt giải Nhất và "Giải pháp quản lý rủi ro, đánh giá rủi ro an toàn thông tin" của nhóm tác giả: Đoàn Đức (Phòng Kỹ thuật), Hà Mạnh Tuyến (Phòng Giải pháp Công nghệ), Lê Hoàng (Phòng Giải pháp Công nghệ) đạt giải Ba.
Đã có 04 sáng kiến đã được công nhận sáng kiến cấp EVN đó là: Sáng kiến: “Tích hợp và khai thác dữ liệu hồ chứa Thủy điện trong Hệ thống lập Phương thức ngắn hạn phục vụ nâng cao hiệu quả vận hành nguồn Thủy điện”, đồng tác giả ông Nguyễn Văn Hải (Trung tâm Phát triển Phần mềm); Sáng kiến: “Giải pháp Xây dựng công cụ hỗ trợ ước tính lượng điện năng tiêu thụ với đối tượng khách hàng sinh hoạt”, đồng tác giả ông Nguyễn Minh Đức (Trung tâm Phát triển Phần mềm); Sáng kiến: “Giải pháp Xây dựng nền tảng chia sẻ các các dịch vụ, tiện ích của EVN trên cơ sở Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia”, đồng tác giả ông Nguyễn Trung Dũng (Trung tâm Phát triển Phần mềm); Sáng kiến “Sổ nhật ký vận hành điện tử”, đồng tác giả ông Chu Văn Nam (Trung tâm Phát triển Phần mềm).
Đặc biệt, trong tháng 4/2023, 02 phần mềm/giải pháp của EVNICT đã đạt giải thưởng Sao Khuê do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) trao tặng, đó là “Hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu dân cư, cổng Dịch vụ công Quốc gia và kết nối nền tảng số của các Tỉnh/Thành phố (EVNConnect)” đạt giải tại 02 lĩnh vực Công dân số và Tài nguyên, năng lượng; “Hệ thống quản lý hồ sơ, thanh toán điện tử, tích hợp ngân hàng cho các giao dịch nội bộ của EVN” đạt giải tại lĩnh vực Doanh nghiệp/Tổ chức số.
Đây là minh chứng rõ ràng nhất trong phong trào đổi mới sáng tạo của EVNICT, góp phần thúc đẩy EVN nói chung và EVNICT nói riêng ngày càng phát triển.
Theo Trang tin điện tử Ngành điện

Cùng chuyên mục

BSR hợp tác nghiên cứu về công nghệ trung hòa carbon trong lĩnh vực dầu khí

13/07/2024

​Ngày 10/7, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã có buổi làm việc với Tập đoàn ENEOS/ERI (Nhật Bản) và Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) về dự án hợp tác nghiên cứu công nghệ trung hòa carbon trong lĩnh vực dầu khí hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (NetZero) vào năm 2050.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151