Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 20/07/2024 | 17:19 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Video

Đẩy mạnh tiết kiệm điện

Nếu tiết kiệm được 2% lượng điện năng theo yêu cầu đặt ra, thì mỗi năm, cả nước sẽ tiết kiệm được khoảng 5 tỷ kWh điện. Đây là một nội dung quan trọng trong Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo