Văn bản QPPL ngành điện

Tên văn bản bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
Số hiệu 02/2023/TT-BCT Ngày ban hành 19/01/2023
Ngày có hiệu lực 19/01/2023 Ngày hết hiệu lực  
Mô tả
Lĩnh vực Giá điện Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Đặng Hoàng An
Xem online Read Online Tải về Download
  • 0
  • 0