Cấp phép

Giấy phép số 87/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 5
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Tư vấn đầu tư xây dựng điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 03/05/2018
Thời hạn giấy phép 03/05/2023
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về