Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 02/03/2024 | 01:47 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Thông tin báo chí

EVNNPT đôn đốc nhà thầu chậm tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3

EVNNPT đôn đốc nhà thầu chậm tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3

01/03/2024

Lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) yêu cầu các đơn vị quản lý, điều hành đôn đốc nhà thầu Phương Hạnh bổ sung nhân lực, máy móc, thực hiện thi công 3 ca 4 kíp và triển khai “4 tại chỗ” để đẩy nhanh thi công bù lại tiến độ đã bị chậm, đảm bảo tiến độ chung của dự án đường dây 500kV mạch 3.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151