Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 24/04/2024 | 01:02 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Tin thị trường điện

Phó Thủ tướng: Công thức tính giá điện cần thị trường, đúng pháp luật...

09/12/2023
Bộ Công Thương, EVN sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất chính sách liên quan tới nội dung sửa đổi cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.
Hiện nay, cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện theo Quyết định 24/2017 và áp dụng theo quy tắc thời gian giữa 2 lần điều chỉnh là 6 tháng. Việc điều chỉnh giá điện nếu cơ quan quản lý rà soát, kiểm tra và xác định các chi phí đầu vào khiến giá thành điện tăng từ 3% trở lên.
Tuy nhiên, quá trình thực thi quyết định này không diễn ra định kỳ. Từ năm 2017 đến nay, giá điện mới được điều chỉnh 3 lần, vào năm 2017 tăng 6,08%, năm 2019 là 8,36%, sau đó tới tháng 5 mới tăng thêm 3%.
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến, trình Chính phủ việc sửa Quyết định 24/2017. Cụ thể, Bộ này đề nghị rút ngắn thời gian điều chỉnh giá từ 6 tháng xuống 3 tháng một lần.
Mới đây, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp dự thảo quyết định thay thế Quyết định 24/2017 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.
Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương rà soát, đánh giá kỹ để công thức tính giá điện đảm bảo nguyên tắc thị trường, đúng pháp luật và tính toán tác động tới ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, đời sống người dân.
"Các nội dung sửa đổi phải báo cáo, giải trình, đánh giá tác động đầy đủ, bảo đảm chính sách sau ban hành khả thi, đúng thẩm quyền và quy định pháp luật chuyên ngành về điện, giá, quản lý doanh nghiệp, phù hợp với quy luật kinh tế thị trường", Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương rà soát, đánh giá kỹ để công thức tính giá điện đảm bảo nguyên tắc thị trường (Ảnh: EVN).
Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất chính sách.
Bên cạnh đó, công thức tính giá điện cũng cần phản ánh đúng, chính xác giá thành, chi phí thực tế phù hợp đặc thù ngành điện, gắn với trách nhiệm của các bộ, cơ quan trong xây dựng, điều hành kế hoạch cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh.
Đồng thời, Bộ Công Thương được giao rà soát chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các bộ, cơ quan liên quan để hoàn thiện, quy định rõ tại dự thảo quyết định.
Cùng với đó, Bộ Công Thương cũng cần tăng phân cấp, phân quyền với thẩm quyền điều chỉnh giá điện khi ảnh hưởng tới kinh tế vĩ mô đồng thời nghiên cứu, cân nhắc phân cấp theo hướng báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi Bộ Công Thương, EVN quyết định điều chỉnh giá.
Theo Báo Dân trí 

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151