Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 13/04/2024 | 11:14 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hoạt động ERAV

Nhìn thẳng vào khó khăn, đối mặt với thách thức, thích ứng thay đổi

15/01/2024
Đó là những chia sẻ của Cục trưởng Trần Việt Hoà tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cục Điều tiết điện lực.
Năm 2023 được nhận định là một năm nhiều khó khăn đối với ngành Công thương nói chung và các đơn vị trực thuộc nói riêng. Với khối lượng công việc rất lớn, năm 2023 tập thể Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL) đã phấn đấu, nỗ lực hoàn thành một khối lượng lớn công việc, góp phần vào thành tích chung của Bộ Công Thương.
Theo báo cáo kết quả tại Hội nghị, năm 2023, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Cục ĐTĐL tập trung vào việc lập, trình Bộ trình Chính phủ Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; 05 Thông tư và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong Chương trình xây dựng VBQPPL Bộ Công Thương; triển khai soạn thảo 07 văn bản khác ngoài Chương trình và, nghiên cứu để xây dựng 04 thông tư.
Thực hiện công khai minh bạch về hoạt động sản xuất kinh doanh điện Cục ĐTĐL đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tổ chức công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2022 vào ngày 31 tháng 3  năm 2023.
Trong công tác điều tiết giá điện, đến nay, Cục ĐTĐL đã trình Bộ ban hành các loại khung giá và giá áp dụng cho năm 2023, gồm: Khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp, biểu giá chi phí tránh được, khung giá phát điện năm 2023 áp dụng cho nhà máy nhiệt điện than và thủy điện, giá dịch vụ phụ trợ năm 2023 của các nhà máy điện Ninh Bình, Cần Thơ - Ô Môn, Bà Rịa, Thủ Đức.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 đã được EVN điều chỉnh tăng 02 lần, trong tháng 5 và tháng 11 năm 2023. Theo đó, Cục đã trình Bộ ban hành 02 Quyết định quy định về giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện (Quyết định số 1062/QĐ-BCT, và Quyết định số 2941/QĐ-BCT)
Ngoài ra, Cục ĐTĐL đã tham mưu cho Bộ Công Thương chỉ đạo, đôn đốc EVN đàm phán giá điện tạm thời với chủ đầu tư của các nhà máy điện chuyển tiếp và cho phép hoà lưới điện quốc gia khi hoàn tất hồ sơ pháp lý theo quy định. Tính đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2023, có 63 nhà máy điện chuyển tiếp với tổng công suất 3.399,41 MW đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm thời, trong đó có 21 nhà máy với tổng công suất 1.201,42MW hoàn thành thủ tục vận hành thương mại đã phát điện lên lưới với sản lượng (tính từ thời điểm COD) gần 800 triệu kWh.
Về công tác xây dựng và vận hành thị trường điện: tính cạnh tranh trên thị trường bán buôn điện đã từng bước được nâng cao. Tính đến hết năm 2023 có 110 nhà máy điện trực tiếp tham gia chào giá trên thị trường điện cạnh tranh với tổng công suất đặt là 30.909,5 MW (chiếm khoảng 38% tổng công suất đặt toàn hệ thống) và 06 đơn vị mua buôn điện trên thị trường giao ngay. Để triển khai bước đầu tiên của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, Cục ĐTĐL cũng đã tham mưu để Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ nội dung về xây dựng Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng lớn.
Cung ứng điện trong năm 2023 về cơ bản được đảm bảo, ngoại trừ một số thời điểm vào tháng 5 tháng 6 tại miền Bắc. Cục ĐTĐL đã tham mưu, trình Dự thảo Chỉ thị về đảm bảo cung ứng điện, tổ chức các đoàn đôn đốc xử lý sự cố đảm bảo cung cấp điện tại các nhà máy nhiệt điện; thành lập Tổ giám sát công tác hoạt động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và tổ chức thực hiện.
Đồng thời, định kỳ hàng tháng, Cục tổ chức họp với EVN, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia để cập nhật phương thức vận hành các tháng còn lại trong năm, theo dõi tình hình thuỷ văn các hồ thuỷ điện, tình hình cung cấp than-khí để xây dựng kế hoạch cung cấp điện phù hợp, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy; chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải. 
Các công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật, công tác hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học, công tác thực hiện thủ tục hành chính và quản lý nội bộ ... đã hoàn thành hiệu quả, đúng mục tiêu và kế hoạch đề ra...
Cục trưởng Trần Việt Hoà nhấn mạnh: Năm 2024 được dự báo tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, trên cơ sở kế thừa kết quả của năm 2023, tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Cục ĐTĐL cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự nhìn nhận và rút kinh nghiệm, để làm tốt hơn năm 2023; thích ứng với các xu thế phát triển của xã hội, của yêu cầu công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công việc, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, chủ động phối hợp xử lý công việc.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phó Cục trưởng Trần Tuệ Quang báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024

Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc 


Phát biểu tham luận tại Hội nghị 

Cục trưởng Trần Việt Hoà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị và nhấn mạnh: cần nhìn thẳng vào khó khăn, đối mặt với thách thức, thích ứng thay đổi để làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ được giao phó
Cục Điều tiết điện lực

Cùng chuyên mục

Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) tiếp tục được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân

12/04/2024

Chiều ngày 12/4/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị Dự án luật Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi). Cuộc họp lần này nhằm tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Dự án Luật Điện lực (sửa đổi).

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151