Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 22/05/2024 | 12:40 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Phát triển năng lượng

Cập nhật tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3

02/04/2024
Tính đến hết tháng 3/2024, các đường dây 500kV mạch 3 đã bàn giao 100% vị trí móng, hơn 46% khoảng néo, triển khai thi công 100% vị trí móng.
Vẫn vướng mặt bằng hành lang tuyến
Báo cáo của chủ đầu tư và Ban Chỉ đạo các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo), đến hết tháng 3/2024, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) đối với hành lang tuyến đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối vẫn gặp khó khăn.
Cụ thể, tỉnh Quảng Bình đã bàn giao được 7/10 khoảng néo (KN); Hà Tĩnh bàn giao 34/113 khoảng néo thuộc dự án đường dây (ĐD) 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu; Tỉnh Nghệ An bàn giao 20/88 (20/72 khoảng néo ĐD 500kV dự án Quảng Trạch - Quỳnh Lưu; 0/16 khoảng néo dự án ĐD 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa); Tỉnh Thanh Hóa bàn giao 68/137 khoảng néo (37/82 khoảng néo dự án ĐZ 500 kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa; 31/55 khoảng néo dự án ĐD 500kV Nam Định I - Thanh Hóa); Tỉnh Ninh Bình bàn giao 4/9 khoảng néo thuộc ĐD 500kV Nam Định - Thanh Hóa; Tỉnh Nam Định bàn giao 30/54 khoảng néo (2/10 khoảng néo dự án ĐD 500kV Nam Định I - Thanh Hóa và 28/44 khoảng néo dự án ĐD 500kV Nam Định I - Phố Nối); Tỉnh Thái Bình bàn giao 36/47 khoảng néo thuộc dự án Nam Định I - Phố Nối; Tỉnh Hải Dương bàn giao 18/31 khoảng néo thuộc dự án Nam Định I - Phố Nối; Tỉnh Hưng Yên bàn giao 8/14 khoảng néo.thuộc dự án Nam Định I - Phố Nối.
Như vậy đến nay, tổng cộng 4 dự án đã thực hiện bàn giao mặt bằng được 225/503 (44,6%) KN, còn 278 KN chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó, Quảng Bình còn 3/10 KN; Hà Tĩnh còn 79/113 KN; Nghệ An còn 68/88 KN; Thanh Hóa còn 69/137 KN; Ninh Bình còn 5/9 KN; Nam Định còn 24/54 KN; Thái Bình còn 11/47 KN; Hải Dương còn 13/31 KN; Hưng Yên còn 6/14 KN).
Công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đã hoàn thiện (CĐMĐSDR), 4/4 tỉnh đã có quyết định CĐMĐSDR, hiện nay chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương để hoàn thiện thủ tục CĐMĐSDR một số vị trí sai khác so với hồ sơ CĐMĐSDR đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua chủ trương.

Một vị trí móng cột đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đã hoàn thành
Tiến độ đang được đẩy nhanh
Về công tác thi công, đang triển khai đồng loạt, đã hoàn thành đúc móng được 430/1177 vị trí. Đã nhận và bàn giao đến công trường 182/1177 cột thép. Hoàn thành lắp dựng 43/1177 vị trí cột; đang lắp dựng 59/1177 vị trí cột; đang vận chuyển 80/1177 cột vào vị trí.
Cụ thể, Dự án ĐD 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa khởi công ngày 25/10/2023, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 131/180 vị trí, đang triển khai làm đường thi công, thi công đào, đúc móng đồng thời tại 49/180 vị trí móng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định. Đã nhận và bàn giao đến công trường 66/180 cột thép (vị trí cột). Hoàn thành lắp dựng 25/180 vị trí; đang lắp dựng 20/180 vị trí; đang vận chuyển 21/180 cột vào vị trí.
Dự án ĐD 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối khởi công ngày 18/01/2024, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 139/334 vị trí, đang triển khai làm đường thi công, thi công đào đúc móng đồng thời tại 195/334 vị trí. Đã nhận và bàn giao đến công trường 74/334 cột thép (vị trí cột). Hoàn thành lắp dựng 13/334 vị trí, đang tiến hành lắp 23/334 cột; đang vận chuyển 38/334 cột vào vị trí.
Dự án ĐD 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa khởi công ngày 18/01/2024, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 54/200 vị trí, đang triển khai làm đường thi công, thi công đào đúc móng đồng thời tại 146/200 vị trí. Đã nhận và bàn giao đến công trường 5/200 cột thép (vị trí cột). Đang lắp dựng 2/200 vị trí cột; đang vận chuyển 3/200 cột vào vị trí.
Dự án ĐD 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu khởi công ngày 18/01/2024, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 106/463 vị trí, đang triển khai làm đường thi công, thi công đào đúc móng đồng thời tại 357/463 vị trí. Đã nhận và bàn giao đến công trường 37/463 cột thép. Hoàn thành lắp dựng 05/463 cột thép, đang lắp dựng 14/463 vị trí cột; đang vận chuyển 18/463 cột vào vị trí.
Được biết, chiều ngày 1/4/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các Bộ, ngành và 9 địa phương liên quan đến đường dây 500kV mạch 3 nhằm đánh giá tiến độ của các dự án, đồng thời giải quyết những khó khăn vướng mắc đang gặp phải.
Trước đó, ngày 26/3, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ về đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối. Bộ trưởng cũng đã yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Đình Dũng

Cùng chuyên mục

Cơ hội của Petrovietnam trong chuyển dịch năng lượng

22/05/2024

​Xu hướng chuyển dịch năng lượng (CDNL) đang đặt công nghiệp dầu khí trước những thách thức lớn, có thể dẫn tới những biến đổi sâu sắc từ thượng nguồn đến hạ nguồn. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn mang lại nhiều cơ hội để ngành Dầu khí có thể nắm bắt, tiến lên dẫn đầu trong các hoạt động CDNL.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151