THÔNG TIN NHÀ MÁY

Tên nhà máy Bạc Liêu
Loại nhà máy Không tham gia
Công ty phát điện Công ty TNHH XD - TM & DL Công Lý
Công suất lắp đặt 99.00 (MW)
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Thời gian tham gia 01/01/2018
Loại hình tham gia Tham gia gián tiếp
Tình trạng Đang tham gia
  • 0
  • 0