Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ năm, 18/04/2024 | 02:00 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Lưới điện thông minh

Toàn công trường cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành Dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống trong tháng 5/2024

Toàn công trường cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành Dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống trong tháng 5/2024

17/04/2024

Đó là yêu cầu của ông Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tại buổi kiểm tra và làm việc với các nhà thầu tham gia dự án ngay tại công trường. Buổi kiểm tra diễn ra vào chiều ngày 16/4/2024 tại Nghệ An và Thanh Hóa.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151