THÔNG TIN NHÀ MÁY

Tên nhà máy Bản Chát
Loại nhà máy Loại nhà máy khác
Công ty phát điện Công ty thủy điện Huội Quảng - Bản Chát
Công suất lắp đặt 220.00 (MW)
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Thời gian tham gia 01/01/2015
Loại hình tham gia Tham gia gián tiếp
Tình trạng Đang tham gia
  • 0
  • 0