Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 28/05/2024 | 18:46 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Thông tin báo chí

Đặt mục tiêu xuất khẩu điện đến năm 2030 đạt từ 5000 MW

03/11/2023
Nhằm cụ thể hóa, tổ chức triển khai Quy hoạch Điện VIII trong thực tế, sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với Bộ Công thương và các địa phương về hoàn thiện kế hoạch thực hiện Quy hoạch này. Bản kế hoạch gồm 9 chương, cụ thể hóa các nội dung chủ yếu như: Dự báo chi tiết kết quả nhu cầu phụ tải điện, kế hoạch đầu tư nguồn và lưới điện, nhu cầu sử dụng đất cho đầu tư phát triển điện lực và các giải pháp, nguồn lực thực hiện.
Tờ trình Kế hoạch do Bộ Công thương soạn thảo xác định rõ chi tiết kế hoạch phát triển đối với các nguồn điện như LNG, điện than, thủy điện. 
Kế hoạch cũng đã xác định công suất các nguồn năng lượng tái tạo từ điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi và thủy điện tái tạo, phân bổ tới các địa phương, các vùng. 
Đối với nhập khẩu điện, giai đoạn đến năm 2030 dự kiến nhập khẩu khoảng 5000 - 8000 MW từ Lào. Tại các vị trí có tiềm năng xuất khẩu điện như miền Trung, miền Nam, quy mô xuất khẩu từ 5000 MW đến 10.000 MW vào năm 2030.
Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết điểm khác biệt ở Quy hoạch điện VIII là không quy hoạch dự án, chỉ quy hoạch địa điểm và công suất. Chi tiết cơ cấu, phân bổ có tại Kế hoạch. Vì vậy, các địa phương căn cứ vào kế hoạch và tình hình thực tế để lựa chọn địa điểm triển khai , không bàn thêm câu chuyện nhu cầu, tiềm lực của địa phương để “xin thêm”, trì hoãn.
Tuy nhiên, tại cuộc hợp, một số địa phương như Đà Nẵng, Kiên Giang, Quảng Trị,… vẫn bày tỏ mong muốn được xem xét phân bổ thêm cơ cấu nguồn điện, phát triển tiềm năng điện gió, thủy điện. 
Theo Trang tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151