Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ năm, 18/04/2024 | 00:51 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Video

Tiết kiệm năng lượng trong làng nghề

Do những tính chất đặc thù như sản xuất nhỏ lẻ, nhận thức của người dân chưa cao, trang thiết bị lạc hậu, quy trình sản xuất chưa hợp lý… việc sử dụng năng lượng tại các làng nghề nói chung chưa thực sự hiệu quả. Nâng cao nhận thức và có những giải pháp cụ thể trong vấn đề này, các cơ sở có điều kiện tiết giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm làng nghề.