Dự thảo lấy ý kiến góp ý

Tên văn bản Bảng tổng hợp ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Đề nghị xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi)
Số hiệu .../.../QH... Ngày ban hành 30/08/2023
Ngày có hiệu lực   Ngày hết hiệu lực  
Mô tả Bảng tổng hợp ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Đề nghị xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi)
Lĩnh vực Quy định chung Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký
Xem online Read Online Tải về Download
  • 0
  • 0