Dự thảo lấy ý kiến góp ý

Tên văn bản Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
Số hiệu .../.../QĐ-TTg Ngày ban hành 21/08/2023
Ngày có hiệu lực   Ngày hết hiệu lực  
Mô tả DT-QD của TTCP quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
Lĩnh vực Giá điện Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Người ký
Xem online Read Online Tải về Download
  • 0
  • 0