Văn bản liên quan

Tên văn bản Quyết định quy định chứ năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐTĐL
Số hiệu 2630/QĐ-BCT Ngày ban hành 02/12/2022
Ngày có hiệu lực 02/12/2022 Ngày hết hiệu lực  
Mô tả
Lĩnh vực Quy định chung Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
Xem online Read Online Tải về Download
  • 0
  • 0