Văn bản QPPL ngành điện

Tên văn bản Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và TT 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 16
Số hiệu 09/2023/TT-BCT Ngày ban hành 21/04/2023
Ngày có hiệu lực 15/06/2023 Ngày hết hiệu lực  
Mô tả Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và TT số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 16
Lĩnh vực Giá điện Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Đặng Hoàng An
Xem online Read Online Tải về Download
  • 0
  • 0