Văn bản QPPL ngành điện

Tên văn bản VBHN các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực
Số hiệu 18/VBHN-BCT Ngày ban hành 27/12/2022
Ngày có hiệu lực 27/12/2022 Ngày hết hiệu lực  
Mô tả
Lĩnh vực Quy định chung Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Đặng Hoàng An
Xem online Read Online Tải về Download
  • 0
  • 0