Văn bản liên quan

Tên văn bản VBHN Nghị định của CP về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC
Số hiệu 03/VBHN-BNV Ngày ban hành 03/08/2023
Ngày có hiệu lực 03/08/2023 Ngày hết hiệu lực  
Mô tả VBHN Nghị định của CP về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC
Lĩnh vực Quy định chung Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà
Xem online Read Online Tải về Download
  • 0
  • 0