Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 13/04/2024 | 10:40 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Phát triển năng lượng

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Vũng Áng – rẽ Hà Tĩnh – Đà Nẵng mạch 3&4

05/02/2024
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đường dây 500kV Vũng Áng – rẽ Hà Tĩnh- Đà Nẵng
Theo Quyết định số 04/QĐ-UBND, nhà đầu tư được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được nhà nước cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án hoàn thành và đóng điện vận hành trong quý IV/2025.
Mục tiêu của dự án là đấu nối, truyền tải công suất Trung tâm Điện lực Vũng Áng vào hệ thống điện quốc gia. Giảm tải, tránh quá tải cho đường dây 500kV Hà Tĩnh - Đà Nẵng và lưới điện khu vực từ đó nâng cao và đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy khi nhu cầu phụ tải khu vực miền Bắc và miền Nam tăng cao. Hoàn thiện cấu hình lưới truyền tải điện 500kV Bắc - Trung nhằm tăng cường độ ổn định truyền tải liên miền Bắc - Trung và nâng cao độ dự trữ ổn định hệ thống điện khu vực, giảm tổn thất công suất cực đại khu vực dự án.
Địa điểm thực hiện dự án gồm các xã: Kỳ Lợi, Kỳ Hoa và các phường: Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh, Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh). Dự án có quy mô: Phần đường dây xây dựng mới 02 mạch đường dây 500kV từ sân phân phối 500kV Nhiệt điện Vũng Áng đấu nối vào đường dây 500kV Hà Tĩnh - Đà Nẵng và Vũng Áng - Đà Nẵng hiện hữu, với chiều dài tuyến đường dây khoảng 16,8 km. Chuyển đấu nối đường dây 500kV Vũng Áng - Đà Nẵng và Vũng Áng - Hà Tĩnh hiện hữu, hoàn thiện sơ đồ đấu nối sau khi xây dựng đường dây 500kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng (mạch 3, 4), trong đó sẽ tận dụng lại một phần dây dẫn, cách điện, phụ kiện cho đoạn tuyến chuyển đấu nối.
Phần trạm biến áp sẽ điều chuyển hệ thống tụ bù dọc 500kV, thiết bị trung tính thuộc kháng bù ngang 500 kV tại TBA 500 kV Hà Tĩnh về lắp đặt tại SPP 500 kV Vũng Áng hiện hữu; Chuyển đấu nối kháng bù ngang 128MVAr hiện hữu trên thanh cái C51 SPP 500 kV Vũng Áng, sang đấu nối vào mạch Đường dây 500kV Vũng Áng - Đà Nẵng còn lại, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định sau khi xây dựng Đường dây 500kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng (mạch 3, 4) hoàn thành.

Dự kiến hướng tuyến đường dây 500kV Vũng Áng – rẽ Hà Tĩnh – Đà Nẵng (mạch 3,4)
Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng mục tiêu và các quy định tại Quyết định; huy động, bố trí nguồn lực, đảm bảo nguồn vốn để thực hiện dự án; tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng, giao thông, nông nghiệp, phòng cháy chữa cháy và pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện, vận hành dự án.
Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo năng lực, nguồn vốn, đáp ứng yêu cầu để triển khai thực hiện, quản lý vận hành khi dự án đi vào hoạt động, đảm bảo đúng mục tiêu và hiệu quả của dự án.
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các nội dung vượt thẩm quyền liên quan đến dự án theo đúng quy định.
Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn nhà đầu tư các nội dung liên quan đến quy hoạch, xây dựng, các nội dung khác có liên quan theo quy định; theo dõi, giám sát việc xây dựng các hạng mục công trình dự án của nhà đầu tư đảm bảo đúng Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch và đúng quy định hiện hành.
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn nhà đầu tư các nội dung liên quan đến đất đai, môi trường, các nội dung khác có liên quan theo quy định; theo dõi, kiểm tra việc sử dụng đất, chấp hành các giải pháp về bảo vệ môi trường và các vấn đề khác của dự án.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, hướng dẫn, hỗ trợ nhhà đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng và các thủ tục liên quan theo đúng quy định.
Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra dự án và các nội dung khác có liên quan theo đúng quy định.
Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Nhà đầu tư thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy và các nội dung khác có liên quan trong quá trình triển khai, vận hành dự án.
UBND thị xã Kỳ Anh; UBND các xã, phường liên quan thực hiện hồ sơ, thủ tục cập nhật, bổ sung kế hoạch sử dụng đất của Dự án theo quy định; theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện, phối hợp với nhà đầu tư thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng, giải phóng mặt bằng, thuê đất, môi trường và các thủ tục liên quan khác của dự án theo đúng quy định; theo dõi, giám sát, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý vi phạm (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án của nhà đầu tư theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Các sở, ngành, địa phương liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án kịp thời, đúng tiến độ và hiệu quả; đồng thời thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án theo quy định.
Theo Báo Công Thương  

Cùng chuyên mục

Hội đồng Đại Tây Dương: Chương trình nghị sự năng lượng toàn cầu năm 2024 (Bài cuối)

13/04/2024

Sau đây là bài viết của ông Sebastian Kind, sáng lập viên và là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tổ chức phi chính phủ RELP.NGO (Vương quốc Bỉ) kể từ năm 2020; cựu Chủ tịch Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế (Hội đồng: 2017–2018); cựu Thứ trưởng Ngoại giao Argentina về năng lượng tái tạo (2016–2019)

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151