Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 19/05/2024 | 05:10 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giá điện

Lấy ý kiến dự thảo 2 của Thông tư hướng dẫn phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện

17/04/2024
Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo 2 của Thông tư Quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện…
Bộ Công Thương vừa đăng tải nội dung dự thảo 2 Thông tư Quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
Theo đó, về tổ chức thực hiện, Bộ Công Thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia có trách nhiệm:
Thỏa thuận, xây dựng giá điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực theo quy định tại Thông tư này.
Xác định, hạch toán doanh thu, chi phí; lập và sử dụng hóa đơn; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật kế toán doanh nghiệp, pháp luật về thuế, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Bộ Công Thương cũng giao Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, hồ sơ đề nghị điều chỉnh giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính, các đơn vị có liên quan để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Phòng Pháp chế - Cục Điều tiết điện lực - D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội; Email: [email protected]; Website: http://www.erav.vn
Chi tiết xem tại đây!
Theo Báo Công Thương  

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151