Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 14/06/2024 | 13:00 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Lưới điện thông minh

Dự kiến huy động gần 16.000 tỷ đồng cho dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

02/10/2023
Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho 4 dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch tới Phố Nối theo hình thức chào cạnh tranh.

Lãnh đạo EVNNPT làm việc với Vietcombank thu xếp vốn cho dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối - Ảnh: EVNNPT
Đây là các dự án đặc biệt cấp bách, được Chính phủ chỉ đạo EVNNPT phải phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2024.Cụ thể, đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu dài 225 km có tổng mức đầu tư 10.110,915 tỷ đồng và dự kiến vay 7.075 tỷ đồng. Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa 92 km có tổng mức đầu tư 4.116,027 tỷ đồng, dự kiến vay 2.880 tỷ đồng. Đây là 2 dự án do Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành.
Đường dây 500 kV Thanh Hoá -  nhà máy nhiệt điện Nam Định I 74 km có tổng mức đầu tư 3.086,827 tỷ đồng, dự kiến vay 2.160 tỷ đồng. Đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Phố Nối 124 km có tổng mức đầu tư 5.539,516 tỷ đồng, dự kiến vay 3.875 tỷ đồng. Đây là 2 dự án do Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) quản lý điều hành.
Theo Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, đường dây 500 kV mạch 3 ra phía bắc bao gồm 4 cung đoạn gồm Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu - Thanh Hoá do CPMB quản lý dự án. Cung đoạn Thanh Hóa - Nam Định I và Nam Định I - Phố Nối do NPMB quản lý dự án.
Các dự án có vai trò quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, đặc biệt là bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc những năm tới; đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc - Trung, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc. 
Đồng thời, truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện quốc gia. Dự án giúp tránh quá tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu, bảo đảm không sa thải phụ tải khi hệ thống điện bị sự cố hoặc hệ thống phải vận hành ngoài giới hạn kỹ thuật cho phép (tiêu chí N-1), nhất là khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc - Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp.
Theo Báo điện tử Chính Phủ

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151