Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 05/03/2024 | 01:55 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Phát triển năng lượng

Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch còn vướng mắc ở đâu?

04/11/2023
Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch gồm 3 dự án thành phần hiện đang triển khai thi công dự án cơ sở hạ tầng, tuy nhiên còn một số vướng mắc nhất định.
Các dự án tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch: Đẩy nhanh tiến độ, chú trọng đến yếu tố môi trườngYêu cầu xử lý dứt điểm mặt bằng Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi
Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch (gồm 3 dự án thành phần: Dự án Cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch, Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II) hiện đang triển khai thi công Dự án Cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch.
Theo đó, Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Quảng Trạch 1 với tổng diện tích đã bàn giao cho nhà thầu EPC là 102,58 ha, hiện còn 1,47 ha phần trạm bơm nước hồi bãi thải xỉ và trạm bơm nước làm mát chưa bàn giao. Hiện đang thi công hệ thống móng cọc khoan nhồi nhà turbin, máy phát, lò hơi, ống khói...: khối lượng thực hiện: Thi công cọc khoan nhồi: Hoàn thành 100%; tiến độ công tác thiết kế đạt 2,11%; công tác mua sắm đạt 38,45%; công tác thi công, lắp đặt đạt 0,9%.
Còn hạng mục tuyến ống nước ngọt đã hoàn thành công tác lắp đặt ống hút và van chặn, đang tiếp tục lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2023. Phần tuyến ống đã thi công được 4.100 md/17.887md đạt 22%.
Trên cơ sở Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2) đã lập Hồ sơ điều chỉnh Dự án và trình EVN thẩm định phê duyệt. Hồ sơ TKKT (tổng thể): EVN đang thẩm tra để trình Bộ Công Thương/UBQLV thẩm định, phê duyệt.
Đối với Dự án NMNĐ Quảng Trạch II với diện tích khu vực nhà máy chính 44,7ha, trong đó đã bàn giao 33,8ha, diện tích chưa bàn giao 10,9ha. Chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 18/2/2020. Theo Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, Dự án thay đổi từ nhiên liệu than sang nhiên liệu khí LNG, do đó phải điều chỉnh lại chủ trương đầu tư; hiện đang thực hiện công tác khảo sát, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2023.

Khu vực nơi thi công các dự án thành phần Trung tâm điện lực Quảng Trạch
Đối với Dự án Cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch, hạng mục cảng nhập than và đê chắn sóng hiện đang thi công các cấu kiện đúc sẵn bến nhập than và cầu dẫn (dầm dự ứng lực cầu dẫn, kết cấu mũ cọc, bản, dầm bến nhập than) đạt 100%; khối lượng tổng thể phần xây dựng đạt khoảng 78%.
Ngày 31/10 vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã có Thông báo kết luận số 4718/TB-VPUBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và khu tái định cư phục vụ dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.
Trong đó, đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, đây là dự án trọng điểm, có tính động lực, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh năng lượng đối với tỉnh này. Tuy nhiên, còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xử lý vật chất nạo vét, bố trí các bãi đổ thải vẫn chưa giải quyết dứt điểm.
Để xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, nhất là Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I được triển khai đảm bảo tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, trực tiếp là UBND huyện Quảng Trạch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung phối hợp chặt chẽ với EVN, Ban Quản lý dự án Điện 2 khẩn trương rà soát, quyết liệt chỉ đạo để tháo gỡ nhanh nhất, sớm nhất những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện để các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch triển khai đúng tiến độ.

Trung tâm điện lực Quảng Trạch
Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Quảng Bình giao cho UBND huyện Quảng Trạch tiếp tục tập trung, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan rà soát các khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Điện 2 để xử lý dứt điểm, tạo điều kiện cho các hạng mục dự án được triển khai đúng tiến độ, báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình nếu có phát sinh các vấn đề vượt thẩm quyền.
UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo UBND xã vùng dự án, gồm hai xã Quảng Đông, Quảng Kim tập trung tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận việc thực hiện dự án và phương án bồi thường để sớm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.
UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Quảng Trạch khẩn trương hoàn thành công tác phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trạm bơm mới để hoàn trả cho Trạm rađa 535; đẩy nhanh tiến độ các phương án đầu tư xây dựng hoàn trả trạm bơm cấp nước của Công ty cấp nước Hòn La, phương án bồi thường tại hạng mục bãi xỉ, khu vực Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 2, và chòm 1, 2, 3 thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông. Đồng thời, xử lý, trả lời dứt điểm các vướng mắc của một số hộ dân còn lại chưa di dời nhà ở, lăng mộ, bàn giao mặt bằng.
Còn đối với những tồn tại, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại tuyến đường ống dẫn nước ngọt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Quảng Trạch, Ban Quản lý dự án Điện 2 và các đơn vị liên quan rà soát các quy định để xử lý dứt điểm về đơn giá bồi thường tại xã Quảng Kim. UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo Hội đồng giải phóng huyện Quảng Trạch đẩy nhanh các thủ tục kiểm đếm, lập, phê duyệt phương án bồi thường.
Về công tác bố trí tái định cư, UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo các phòng ban trực thuộc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, sớm bố trí hộ dân phải di dời vào các khu tái định cư; khẩn trương tổng hợp nhu cầu, phối hợp với Ban Quản lý dự án Điện 2 sớm hoàn thành tái định cư giai đoạn 4.
Về đề xuất thay đổi phương án xử lý vật chất nạo vét hạng mục Cảng nhập than, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình tham mưu UBND tỉnh Quảng Bình văn bản không chấp thuận phương án nhận chìm chất nạo vét hạng mục Cảng nhập than theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình tại Thông báo kết luận số 2453/TB-VPUBND ngày 16/6/2023; số 3632/TB-VPUBND ngày 28/8/2023.
Về bố trí bãi đổ thải Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế khẩn trương triển khai các công việc liên quan mặt bằng khu đất được xác định vị trí tạm để đất đổ thải của Dự án (làm vật liệu san lấp) thuộc đồ án quy hoạch Khu công nghiệp Hòn La mở rộng. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương làm việc cụ thể với Ban Quản lý dự án Điện 2, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Quảng Trạch để giới thiệu vị trí đổ khoảng 205.000 m3 đất phong hóa còn lại.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao cho Sở Công Thương thường xuyên rà soát, theo dõi tình hình triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, định kỳ ngày 30 hàng tháng báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất để kịp thời xử lý, tháo gỡ.
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Quảng Trạch để chủ động triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn triển khai các dự án, không để phát sinh những điểm nóng, điểm phức tạp về an ninh trật tự.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị Ban Quản lý dự án Điện 2 tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để xử lý dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ. Tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục dự án khi được bàn giao mặt bằng. Chỉ đạo các nhà thầu và các đơn vị liên quan chú trọng thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, quan tâm công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện tuyển dụng, tạo việc làm cho người dân địa phương.
Theo Báo Công Thương  

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151