Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 25/02/2024 | 23:01 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Nghiên cứu đào tạo

Sắp ban hành 5 tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng dầu

05/12/2023
Bộ KH&CN đang xây dựng 05 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về (i) xăng không chì; (ii) xăng không chì pha 5% etanol (xăng E5); (iii) xăng không chì pha 10% etanol (xăng E10); (iv) nhiên liệu điêzen (DO); (v) nhiên liệu điêzen pha 5% este metyl axit béo (DO B5) (sau đây gọi tắt là Dự thảo).
Các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia hiện đang được lấy ý kiến đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và lấy mẫu đối với 5 loại nhiên liệu nêu trên. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh, nhập khẩu xăng dầu.
Dự thảo TCVN 6776 về xăng không chì
TCVN 6776:2023 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28 Sản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Về phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với xăng không chì, dùng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa.
Các loại phụ gia sử dụng để pha xăng không chì phải đảm bảo phù hợp các quy định về an toàn, sức khỏe môi trường và không được gây hư hỏng cho động cơ và hệ thống tồn trữ, vận chuyển và phân phối nhiên liệu. Việc lấy mẫu tiến hành theo TCVN 6022 (ISO 3171) hoặc TCVN 6777 (ASTM D 4057).
Dự thảo TCVN 8063 về xăng E5
TCVN 8063:2023 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28 Sản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Về phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với xăng không chì có pha etanol nhiên liệu với tỷ lệ từ 4 % đến 5 % theo thể tích (viết tắt là “xăng E5”), để sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa.
Các loại phụ gia sử dụng để pha xăng E5 phải đảm bảo phù hợp quy định về an toàn, sức khỏe môi trường và không được gây hư hỏng cho động cơ và hệ thống phương tiện/thiết bị/ phụ trợ sử dụng trong tồn trữ, vận chuyển và phân phối nhiên liệu. Việc lấy mẫu tuân theo TCVN 6022 (ISO 3171) hoặc TCVN 6777 (ASTM D 4057).
Ảnh minh hoạ

Dự thảo TCVN 8064 nhiên liệu điêzen pha 5% este metyl axit béo (DO B5)
TCVN 8064:2023 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28 Sản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Về phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với nhiên liệu điêzen dầu mỏ có pha este metyl axit béo (FAME) với tỷ lệ từ 4 % đến 5 % theo thể tích (viết tắt là “DO B5”), để sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ điêzen của xe cơ giới.
Các loại phụ gia sử dụng để pha nhiên liệu điêzen B5 phải đảm bảo phù hợp quy định về an toàn, sức khỏe môi trường và không được gây hư hỏng cho động cơ và hệ thống phương tiện/ thiết bị/phụ trợ sử dụng trong tồn trữ, vận chuyển và phân phối nhiên liệu. Việc lấy mẫu tuân thủ theo TCVN 6022 (ISO 3171) hoặc TCVN 6777 (ASTM D 4057).
Dự thảo TCVN 8401 về xăng E10
TCVN 8401:2023 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28 Sản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Về phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với xăng không chì có pha etanol nhiên liệu với tỷ lệ từ 9% đến 10% theo thể tích (viết tắt là “xăng E10”), để sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa.
Các loại phụ gia sử dụng để pha xăng E10 phải đảm bảo phù hợp quy định về an toàn, sức khỏe môi trường và không được gây hư hỏng cho động cơ và hệ thống phương tiện/thiết bị/ phụ trợ sử dụng trong tồn trữ, vận chuyển và phân phối nhiên liệu. Lấy mẫu theo TCVN 6022 (ISO 3171) hoặc TCVN 6777 (ASTM D 4057).
Dự thảo TCVN 5689 về nhiên liệu điêzen (DO)
TCVN 5689:2023 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28 Sản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Về phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với nhiên liệu điêzen, dùng làm nhiên liệu cho động cơ điêzen của xe cơ giới.
Các loại phụ gia sử dụng để pha nhiên liệu điêzen phải đảm bảo phù hợp quy định về an toàn, sức khỏe môi trường và không được gây hư hỏng cho động cơ và hệ thống tồn trữ, vận chuyển và phân phối nhiên liệu. Lấy mẫu theo TCVN 6022 (ISO 3171) hoặc TCVN 6777 (ASTM D 4057).
Theo vietq.vn

Cùng chuyên mục

Chuyển đối số tại Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak trong lĩnh vực dự báo thủy văn và quản lý an toàn đập

25/02/2024

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng, phức tạp, các hiện tượng thời tiết, thủy văn, hải văn cực đoan có xu hướng gia tăng về cường độ và tần suất thì công tác dự báo cần được nhận diện từ sớm, từ xa, nhanh chóng, chính xác.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151