Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 23/04/2024 | 12:19 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giá điện

EVN sẽ xây dựng khung giá cho điện rác, sinh khối

08/01/2024
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ có trách nhiệm đề xuất lựa chọn nhà máy điện chất thải chuẩn, nhà máy điện sinh khối chuẩn để tính toán khung giá phát điện.
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo lần 2 Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện chất thải, điện sinh khối.
EVN được lập hồ sơ tính toán khung giá phát điện nhà máy điện chất thải, nhà máy điện sinh khối cho năm kế tiếp theo.
Hiện dự án điện chất thải rắn, sinh khối đang áp giá ưu đãi trong 20 năm theo các Quyết định của Thủ tướng năm 2014 và 2020. Tuy nhiên, với quy định trên, tới đây các dự án này phải đàm phán giá với EVN, trên cơ sở khung giá do bộ ban hành.
Cơ chế này nếu được áp dụng sẽ tương tự chính sách với các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp (lỡ hẹn giá FIT ưu đãi 20 năm).
Dự thảo Thông tư quy định trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện chất thải, điện sinh khối hằng năm. Theo đó, trước ngày 01/11 hằng năm, EVN có trách nhiệm: Đề xuất lựa chọn nhà máy điện chất thải chuẩn, nhà máy điện sinh khối chuẩn để tính toán khung giá phát điện.
Đồng thời, tính toán hoặc có thể thuê tư vấn lựa chọn bộ thông số và tính toán giá phát điện của nhà máy điện chất thải chuẩn, nhà máy điện sinh khối chuẩn theo quy định.
Cùng với đó, EVN được lập hồ sơ tính toán khung giá phát điện nhà máy điện chất thải, nhà máy điện sinh khối cho năm kế tiếp theo quy định tại Điều 11 Thông tư này, trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tính toán khung giá phát điện, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm kiểm tra chi tiết nội dung hồ sơ, tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ trình duyệt. Trường hợp cần thiết, Cục Điều tiết điện lực có văn bản yêu cầu EVN sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ.
Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ của Cục Điều tiết điện lực, EVN có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo giải trình về nội dung trong hồ sơ theo yêu cầu.
Trường hợp nhận được hồ sơ hợp lệ và báo cáo giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ của EVN, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm tổ chức thẩm định khung giá phát điện do EVN trình.
Trường hợp cần thiết, Cục Điều tiết điện lực tổ chức lấy ý kiến đối với khung giá phát điện thông qua Hội đồng tư vấn do Bộ Công Thương quyết định thành lập hoặc đối tượng chịu tác động. Hội đồng tư vấn có tối đa 9 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 01 thư ký, đại diện đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương có trình độ chuyên môn phù hợp và am hiểu sâu trong lĩnh vực phát điện.
Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định khung giá phát điện, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện cho loại hình nhà máy điện chất thải, nhà máy điện sinh khối đồng phát nhiệt - điện, nhà máy điện sinh khối không phải là nhà máy điện sinh khối đồng phát nhiệt - điện cho năm tiếp theo và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Điều tiết điện lực.
Được biết, tính đến tháng 6, Việt Nam có 23 dự án điện sinh khối, điện chất thải rắn với tổng công suất hơn 523 MW. Giá mua điện ưu đãi các dự án này kéo dài trong 20 năm. Hiện, giá mua điện từ các dự án điện sinh khối là 7,03 - 8,47 cent/kWh, tùy dự án đồng phát nhiệt hoặc không; điện chất thải rắn 7,28-10,05 cent/kWh.
Theo Vnbusiness 

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151