Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 23/04/2024 | 10:47 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

EVNNPT yêu cầu đơn vị xây lắp thực hiện thi công 3 ca, 4 kíp, 24/7 đối với Dự án đường dây 500kV mạch 3

21/02/2024
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa có văn bản gửi Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB), Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), các nhà thầu tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công xây lắp Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối về việc thi công 3 ca, 4 kíp, 24/7 đối với Dự án.

Thi công xuyên đêm Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.
Hiện nay các dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu; Quỳnh Lưu – Thanh Hóa; Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Nam Định I – Thanh Hóa; NMNĐ Nam Định I – Phố Nối (sau đây gọi tắt là các Dự án) đang triển khai thi công xây dựng để hoàn thành các Dự án vào tháng 06/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Qua rà soát thực tế, nhiều nhà thầu xây lắp đã và đang chậm tiến độ thi công, chậm triển khai đào móng khi chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng. Nhiều vị trí móng cọc mặc dù đã được bàn giao mặt bằng nhưng nhà thầu chưa đưa máy ép cọc vào vị trí để thi công.
Do thời gian thực hiện các Dự án còn lại rất ngắn, để đảm bảo tiến độ đóng điện các Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia yêu cầu các nhà thầu xây lắp khẩn trương nghiêm túc thực hiện thi công ngay và đồng thời tất cả các vị trí móng đã bàn giao mặt bằng. Tổ chức thi công liên tục 03 ca, 04 kíp, 24/7, xuyên lễ cho đến khi hoàn thành các Dự án. Việc thi công phải thực chất, hiệu quả.
Thi công xuyên đêm Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.
Các nhà thầu tư vấn giám sát tăng cường nhân lực, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giám sát trên công trường để đảm bảo chất lượng công 2 trình, rà soát và báo cáo các Ban quản lý dự án danh sách các nhà thầu thi công chậm tiến độ để kịp thời đưa ra phương án xử lý.
 
Trường hợp có nhà thầu tiếp tục chậm tiến độ, không nghiêm túc thực hiện thi công đồng thời các vị trí móng đã bàn giao; không tổ chức 3 ca, 4 kíp và 24/7 thì các đơn vị quản lý dự án căn cứ hợp đồng đã ký để có chế tài xử lý theo quy định. Trong đó có hình thức chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu vi phạm để lựa chọn nhà thầu khác có đủ năng lực nhằm đáp ứng tiến độ các Dự án. 
Tổng giám đốc EVNNPT giao các Phó Tổng giám đốc EVNNPT theo nhiệm vụ được giao phụ trách điều hành các Dự án tiếp tục đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tiến độ và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh của các Dự án.
Theo Trang tin điện tử Ngành điện  

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151