Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 23/04/2024 | 11:21 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Điện lực Gia Lai: Phấn đấu đạt 1.451 triệu kWh điện thương phẩm trong năm 2024

27/02/2024
Năm 2024, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) phấn đấu đạt 1.451 triệu kWh điện thương phẩm; Tổn thất điện năng theo phiên ghi là 3,90 %, tổn thất điện năng theo cao, trung, hạ áp lần lượt là 1,45%, 1,95%, 3,22%; tỷ lệ thu tiền điện đạt 99,7%…
Mới đây, PC Gia Lai đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2024. Theo báo cáo về kết quả thực hiện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong năm 2024 của PC Gia Lai cho thấy: Trong năm 2023, nếu loại trừ sản lượng tăng do dời phiên ghi chỉ số thì sản lượng điện thương phẩm năm 2023 đạt 1.377,19 tr.kWh, tăng 1,26% so với kế hoạch giao điều chỉnh (kế hoạch 1.360 tr.kWh), tăng trưởng 9,15% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, nội địa đạt 1.361,5 tr.kWh, tăng 9,56%; xuất khẩu Campuchia giảm 17,48%, tương ứng giảm 3,32 tr.kWh.
Tổn thất điện năng năm 2023 thực hiện 2,91%, nếu loại trừ thương phẩm tăng thêm do dời phiên ghi chỉ số thì tổn thất điện năng năm 2023 thực tế là 3,76% - thấp hơn kế hoạch năm 0,23% và giảm 0,02% so với cùng kỳ năm trước. Giá bán điện bình quân đạt 1.964,29 đ/kWh, trong đó, giá bán điện nội địa 1.955,32 đ/kWh; giá xuất khẩu Campuchia 2.756,81 đ/kWh, tăng 54,2 đ/kWh so với năm 2022, tăng 14,29 đ/kWh so với kế hoạch EVNCPC giao.

PC Gia Lai đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2024
Hầu hết các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều thực hiện đạt kế hoạch EVNCPC giao. Tính đến 31/12/2023, PC Gia Lai đã hoàn thành việc chuyển đổi 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt sang phương thức điện tử (số lượng hợp đồng mua bán điện sinh hoạt đã ký theo phương thức điện tử là 398.630 khách hàng).
Ngoài ra, khi thực hiện chuyển đổi hợp đồng điện tử, các Điện lực kết hợp thu thập thông tin liên hệ khách hàng để phục vụ công tác nâng cao chất lượng dịch vụ. Lũy kế đến 31/12/2023, có 268.801/448.278 khách hàng có thông tin liên hệ trong cùng 01 hộ gia đình, đạt tỉ lệ 59,96%, cao hơn kế hoạch của EVNCPC giao 9,96%.
Tuy nhiên, do một số nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan khiến một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch, hoặc đạt nhưng hiệu quả chưa cao, như: Công tác dự báo phụ tải năm 2023 đạt 8/12; tình hình giảm tỷ lệ thông báo qua kênh SMS chậm qua các tháng.
Tại Hội nghị cũng đã phổ biến các chỉ tiêu kế hoạch chính trong năm 2024, như: Chỉ tiêu điện thương phẩm đạt 1.451 triệu kWh; Tổn thất điện năng theo phiên ghi là 3,90 %, tổn thất điện năng theo cao, trung, hạ áp lần lượt là 1,45%, 1,95%, 3,22%; tỷ lệ thu tiền điện đạt 99,7%…Đồng thời, Hội nghị còn đưa ra các nhiệm vụ cần thực hiện năm 2024 để các đơn vị thảo luận và trao đổi, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, thực tế để triển khai nhằm phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh trong năm 2024.
Theo Báo Công Thương  

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151