Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 22/04/2024 | 13:31 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Phát triển năng lượng

PV Power báo cáo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về một số vướng mắc dự án Điện Nhơn Trạch 3 và 4

03/03/2024
Ban Quản lý dự án điện thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vừa có báo cáo gửi lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về những khó khăn, vướng mắc của Dự án trọng điểm quốc gia Điện khí Nhơn Trạch 3, 4.
Vướng mắc tại hạng mục cống hộp xả nước làm mát
Đại diện PV Power cho biết, để thực hiện Dự án Nhơn Trạch 3, 4 nằm trong khu công nghiệp Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đơn vị này đã ký hợp đồng EPC với Liên doanh nhà thầu Samsung C&T và Lilama vào ngày 14/3/2022. Hiện nay, dự án đang trong quá trình triển khai thi công xây dựng, lắp đặt với tiến độ thực hiện đến hết tháng 1/2024 đạt trên 80%.
Hạng mục cống hộp xả nước làm mát của Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã không thể tiến hành thi công thừ cuối tháng 11/2023 do vướng 1 đoạn đường bê tông giao cắt với Khu Công nghiệp Ông Kèo
PV Power cũng cho biết, đây là dự án trọng điểm quốc gia sử dụng khí thiên nhiên nhập khẩu (LNG) và là dự án duy nhất trong 13 dự án khí điện LNG trong Quy hoạch điện VIII đang được triển khai xây dựng nên được Chính phủ và các Bộ, ngành quan tâm chỉ đạo sát sao, đặc biệt là tiến độ thực hiện Dự án này.
Theo PV Power, tại thông báo kết luận số 10600/TB-UBND ngày 04/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo: UBND huyện Nhơn Trạch khẩn trương thực hiện rà soát diện tích khoảng 32,8 ha đã chi trả tiền bồi thường để có văn bản xác nhận bồi thường theo quy định trước ngày 15/09/2020 gửi Sở TNMT chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (Công ty Tín Nghĩa), PV Power và các đơn vị liên quan thẩm định, tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh xét cho PV Power thuê đất theo quy định của Luật Đất đai trước ngày 30/09/2020.
Về chỉ phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp Ông Kèo, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị PV Power làm việc cụ thể với Công ty Tín Nghĩa để có Biên bản thống nhất nguyên tắc về phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp theo quy định, gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở TN-MT trước ngày 20/09/2020.
Trên cơ sở các chi đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, PV Power/Ban QLDA Điện cho biết đã thực hiện đầy đủ các chỉ đạo trên bao gồm: Tạm ứng cho Công ty Tín Nghĩa 90/92 tỷ (tương đương 97,8%) chi phí bồi thường GPMB để Công ty Tín Nghĩa chuyển tiền tạm ứng cho Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch chi trả cho các hộ dân có đất thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dụng NMĐ Nhơn Trạch 3, 4.
Ngoài ra, PV Power cũng cho biết, đã có biên bản thống nhất nguyên tắc về phí sử dụng hạ tầng với Công ty Tín Nghĩa. Tuy nhiên, cho đến nay Dự án vẫn chưa được UBND tỉnh Đồng Nai quyết định cho thuê đất đợt 2, chưa ký được Hợp đồng thuê đất với Sở TNMT tỉnh nên ảnh hưởng đến tiến độ ký kết hợp đồng thu xế vốn và giải ngân cho Dự án. Dự án có nguy cơ tạm dừng thi công khi các ngân hàng tạm dừng giải ngân nếu UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TNMT không chấp thuận cho PV Power ký hợp đồng thuê đất trong quý I/2024.
Trước đó, PV Power đã có văn bản khẩn kính gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các cơ quan chức năng phản ánh việc thi công bị đình trệ do Công ty Tín Nghĩa - đơn vị được giao quản lý Khu công nghiệp Ông Kèo cản trở thi công hạng mục kênh xả nước làm mát tại đoạn giao cắt với đường số 4 Khu công nghiệp Ông Kèo. Ban QLDA Điện cho biết, hiện tại Cống hộp xả nước làm mát của Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã không thể tiến hành thi công từ cuối tháng 11/2023 do vướng 1 đoạn đường bê tông giao cắt với Khu Công nghiệp Ông Kèo và đơn vị này chưa cho cắt đường bê tông. Do đó, nhiều máy cẩu, máy xúc đã phủ bạt che nắng hàng tháng nay chưa thể tiếp tục thi công, ảnh hưởng tới tiến độ Dự án.
Theo ông Lê Bá Quý, Trưởng ban Quản lý dự án điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, vướng mắc này chậm giải quyết ngày nào thì công trình sẽ chậm về đích ngày đó, hạng mục kênh xả nước làm mát là một hạng mục quan trọng vì nếu không vận hành hạng mục này thì không thể chạy được tuabin hơi để thử nghiệm Nhà máy. PV Power cũng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Đồng Nai cũng như cấp thẩm quyền đề nghị khẩn trương có phương án tháo gỡ.
Phí sử dụng hạ tầng 100 USD/m2 chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng
Khúc mắc bắt nguồn từ việc Công ty Tín Nghĩa đề xuất áp dụng đơn giá phí sử dụng hạ tầng khoảng 100 USD/m2 theo phương thức trả tiền một lần cho suốt vòng đời dự án gồm 4 năm xây dựng và 25 năm vận hành. Trong khi đó, phía PV Power lại cho rằng mức phí trên chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng.
Về việc thống nhất nguyên tắc về phí sử dụng hạ tầng KCN, PV Power cho biết, đã có biên bản họp số 02-PVP-TN-2012 ngày 31/5/2021 và Biên bản thoả thuận ngày 12/10/2021 với Công ty Tín Nghĩa. Theo đó, tại Điều 3 của thoả thuận hai bên thống nhất về phí sử dụng hạ tầng KCN Ông Kèo là: Diện tích tính phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp: khoảng 49,8ha được cập nhật theo hồ sơ địa chính và đo đạc thực địa bởi cơ quan chức năng và được UBND huyện Nhơn Trạch xác nhận hoặc Sở TNMT tỉnh Đồng Nai kiểm tra nội nghiệp.
Dự án đang trong quá trình triển khai thi công xây dựng, lắp đặt với tiến độ thực hiện đến hết tháng 1/2024 đạt trên 80%.
Đơn giá phí sử dụng hạ tầng: Đối với phần điện tích do bên A chỉ trả bồi thường (khoảng 36,2ha): Căn cứ biên bản họp số 02-PVP-TN-2012 ngày 31/5/2021 giữa 2 bên, sau khi có kết quả thẩm định/kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập hoặc cơ quan thuộc nhà nước quản lý về chỉ phí sử dụng hạ tầng KCN, Hai bên sẽ thống nhất theo kết quả thẩm định/kiểm toán làm cơ sở để hai bên ký kết Hợp đồng.
Đối với phần diện tích bên B đã chỉ trả bồi thường và thuê đất đến năm 2034 (khoảng 11,69ha): Phí sử dụng hạ tầng được thanh toán hàng năm theo đơn giá 3,5USD/m2⁄năm. Đơn giá này phải được cập nhật theo đơn giá phí và thời điểm áp dụng đồng bộ cùng Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2.
Phí quản lý hạ tầng khu công nghiệp, hai bên thống nhất xác định trên cơ sở mức giá chung đang được bên A áp dụng cho KCN Ông Kèo, tạm tính tại thời điểm thoả thuận là 11.575 VNĐ/m2⁄năm (chưa bao gồm VAT). Mức phí này sẽ được điêu chỉnh hàng năm theo mức trượt giá 2,5% theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về giá.
Theo nhà đầu tư, PV Power/ Ban QLDA Điện và Công ty Tín Nghĩa đã thực hiện đầy đủ yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản thông báo kết luận số 10600/TBUBND ngày 04/9/2020. Tuy nhiên, đến ngày 06/09/2023, Công ty Tín Nghĩa đã có văn bản số 396/CVTCT đề nghị điều chỉnh nội dung thỏa thuận về việc xác định chi phí bồi thường GPMB và phí sử dụng hạ tầng, dịch vụ hạ tầng tại KCN Ông Kèo với các nội dung khác hoàn toàn với các nội dung trong Biên bản thỏa thuận ngày 12/10/2021.
Cụ thể, Công ty Tín Nghĩa đề nghị áp dụng đơn giá phí sử dụng hạ tầng tại KCN Ông Kèo khoảng 100 USD/m2 theo phương thức trả tiền một lần cho 29 năm.
Liên quan tới đề nghị này, PV Power cho biết, do doanh nghiệp cổ phần có 80% vốn nhà nước, các chi phí liên quan đến dự án bao gồm cả phí sử dụng hạ tầng cần phải tuân thủ quy định của nhà nước, có cơ sở pháp lý rõ ràng, đồng thời đề xuất của Công ty Tín Nghĩa có các nội dung khác hoàn toàn với các nội dung trong Biên bản thỏa thuận ngày 12/10/2021 đã được cấp thẩm quyên hai bên phê duyệt, ký kết và PV Power đã thực hiện đầy đủ các thoả thuận đã ký kết với Công ty Tín Nghĩa. Do đó, PV Power chưa đủ cơ sở đề đồng ý đơn giá phí sử dụng hạ tầng như Công ty Tín Nghĩa đề xuất nêu trên.
Hiện nay, PV Power/ Ban QLDA Điện đang thuê đơn vị thẩm định giá để đánh giá các đề xuất của Công ty Tín Nghĩa, làm cơ sở báo cáo cấp thẩm quyền xem xét sự phù hợp các nội dung đã thỏa thuận, cho phép thỏa thuận lại phương pháp xác định chi phí sử dụng hạ tầng nếu các thỏa thuận cũ không còn phù hợp. Dự kiến ngày 15/3/2024 sẽ hoàn thành công tác thẩm định giá.
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư, đã được khởi công xây dựng ngày 23/11/2021. Nhà máy có công suất 1.500 MW sử dụng công nghệ turbine khí chu trình hỗn hợp 1-1-1 với tổng mức đầu tư gần 1,4 tỷ USD. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm thiếu hụt điện năng cho khu vực miền Nam giai đoạn 2024-2030, đồng thời để phụ tải và tăng cường nguồn điện tin cậy, ổn định cho hệ thống điện miền Nam nói riêng và toàn quốc nói chung.

Theo Petrotimes 

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151