Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 05/03/2024 | 01:08 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Tin thị trường điện

Vận hành hệ thống điện và thị trường điện tại Australia và Ireland

05/08/2023
Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện Úc là AEMO (Australian Energy Market Operator). AEMO được thành lập từ tháng 6 năm 2009 bởi chính phủ Úc và phát triển dưới sự định hướng của Bộ Năng lượng nước này.
Australia (AEMO)
 
Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện Úc là AEMO (Australian Energy Market Operator) được thành lập từ tháng 6 năm 2009 bởi chính phủ Úc và phát triển dưới sự định hướng của Bộ Năng lượng nước này. 
AEMO thực hiện quản lý thị trường năng lượng quốc gia, chịu trách nhiệm vận hành thị trường điện và khí của Úc, quản lý hệ thống dẫn khí của bang Victoria, quy hoạch lưới điện truyền tải quốc gia.
Năm 2015, AEMO giữ vai trò là đơn vị vận hành thị trường bán buôn và bán lẻ năng lượng khu vực Tây Úc kết hợp các chức năng của đơn vị vận hành thị trường độc lập từ năm 2004. AEMO cũng chịu trách nhiệm quản lý thị trường khí đốt từ năm 2013.
Tháng 6 năm 2016, trách nhiệm vận hành hệ thống điện được chuyển giao từ Western Power cho AEMO. AEMO chính thức là đơn vị vận hành hệ thống điện độc lập. 
Trong quy định vận hành thị trường điện, AEMO được yêu cầu đề xuất mức phí quản lý vận hành hệ thống điện và thị trường điện cho Ủy ban điều tiết kinh tế (ERA) xem xét và phê duyệt trên cơ sở 03 năm/lần.
Sau khi được phê duyệt mức thu phí thì AEMO sẽ thu phí từ các đơn vị phát điện và công ty phân phối thông qua số liệu đo đếm điện năng từ các công tơ. Ngoài ra các công ty phát điện và công ty phân phối sẽ chịu thêm khoản phí quản lý hệ thống và phí điều tiết kinh tế.
Ireland (SEMO)
 
SEMO (The Single Electricity Market Operator) là đơn vị vận hành thị trường điện của Ireland. SEMO được thành lập dựa trên sự liên doanh giữa EirGrid và SONI, tương ứng là đơn vị vận hành hệ thống điện truyền tải của Cộng Hòa Ireland và Bắc Ireland. SEMO chịu trách nhiệm quản lý thị trường, bao gồm cả việc trả tiền cho các đơn vị phát điện và lập hóa đơn thanh toán cho các đơn vị cung cấp điện. SEMO do UR (Utility Regulator) quản lý giám sát.

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151