Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 22/05/2024 | 12:42 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Thông tin báo chí

Nâng cao vai trò của báo chí trong tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

07/09/2023
Trong hành trình hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của đất nước, báo chí đóng vai trò là đơn vị chủ lực trong công tác tuyên truyền sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng.

Ảnh minh họa.
Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và phát triển năng lượng xanh, bền vững luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Từ nhiều năm nay, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để ban hành, triển khai nhiều chủ trương, chính sách, luật pháp, chương trình, đề án quốc gia, cũng như những hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong toàn xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zezo vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26. Trong nỗ lực chung đó, với chức năng, nhiệm vụ của mình, báo chí đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thông tin tuyên truyền nâng cao hiệu quả sử dụng và phát triển năng lượng bền vững.
Thực tế cũng khẳng định, nhiều hoạt động cụ thể đa dạng và thiết thực theo mọi quy mô, cấp độ, lĩnh vực và địa bàn đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai nhằm khẳng định và thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình đẩy mạnh tái cơ cấu và đổi mới phương thức phát triển từ chủ yếu theo bề rộng sang chủ yếu theo bề sâu, nâng cao chất lượng phát triển toàn diện đất nước. Trong quá trình đó, đòi hỏi sự góp mặt và hỗ trợ tích cực không thể thiếu được từ lực lượng báo chí toàn quốc, trong nước và quốc tế.
Thời gian qua, các cơ quan báo chí trong nước đã và đang làm tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và là diễn đàn tin cậy của nhân dân, đóng góp rất tích cực trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, ý chí quyết tâm, tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung, trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nói riêng.
Thực hiện tinh thần này, ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025. Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025 là thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền Trung ương và địa phương.
Trong công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, báo chí có vai trò quan trọng trong việc đăng tải các thông tin, sự kiện chính xác và khách quan gây ảnh hưởng, định hướng dư luận, nâng cao nhận biết, sự quan tâm của người dân và thay đổi thói quen, cách nhìn nhận của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, phản biện chính sách; đồng hành và là cầu nối, kết nối doanh nghiệp với các đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ; truyền tải các phản ánh, kiến nghị quý giá của người dân và doanh nghiệp về những nội dung, vấn đề, sự kiện liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quảng bá thông tin thu hút đầu tư nâng cao năng lực công nghệ sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng mới...

TS Nguyễn Minh Phong chia sẻ về vai trò của báo chí trong tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại diễn đàn “Nâng cao tuyên truyền về sử dụng hiệu quả năng lượng cho phát triển bền vững”.
Trong diễn đàn “Nâng cao tuyên truyền về sử dụng hiệu quả năng lượng cho phát triển bền vững” ngày 30/8/2023 vừa qua do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, TS Nguyễn Minh Phong - nguyên Phó Vụ trưởng, Phó Ban Tuyên truyền lý luận - Thư ký Hội đồng khoa học nghiệp vụ Báo Nhân Dân nhấn mạnh: “Để tăng cường vai trò báo chí trong tuyên truyền sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng cả cấp vĩ mô, cũng như vi mô, trước mắt và lâu dài, cần chú ý làm tốt một số nhiệm vụ sau: Thứ nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, được quy định tại Điều 44 của Luật số 50/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010. Thứ hai, đồng bộ hóa nội dung và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Thứ ba, xây dựng văn hóa báo chí lành mạnh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí. Thứ tư, xây dựng hệ thống thông tin tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.
Như vậy, tăng cường vai trò báo chí trong tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là việc báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mọi loại hình báo chí và tác phẩm báo chí để cho người dân và doanh nghiệp hiểu, nhớ, theo và làm, áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị, mà vẫn bảo đảm nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất và đời sống.
Phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023Phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023
Theo Petrotimes 

Cùng chuyên mục

PC Quảng Ngãi: Để tiết kiệm điện trở thành lối sống văn minh

22/05/2024

Phong trào tiết kiệm điện đang được lan tỏa đến từng người dân, cơ quan, đơn vị ở Quảng Ngãi. Phong trào này đóng góp lớn trong đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong tỉnh, an ninh năng lượng, nhất là thời điểm Quảng Ngãi đã bước vào đợt nắng nóng trên diện rộng và kéo dài.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151