Cấp phép

Giấy phép số 181/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Xây Nọi 2
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 07/06/2019
Thời hạn giấy phép 07/06/2029
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về