Thông tin giá điện

Công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014

Ngày 02/02/2016, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức công bố giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Toàn cảnh buổi công bố giá điện sản xuất kinh doanh năm 2014

Công bố tại buổi họp báo, ông Trần Tuệ Quang, Trưởng phòng Giá và phí, Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương cho biết, thực hiện Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/ 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã thành lập Tổ công tác gồm nhiều bộ, ngành, hội liên quan như Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Điện lực Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 của Tập đoàn EVN.

Tổ công tác đã kiểm tra thực tế tại Công ty mẹ - EVN và một số đơn vị thành viên của EVN theo đó, năm 2014, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 128,63 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất hệ thống điện là 8,49%, thấp hơn 0,9% so với chỉ tiêu 9,39% quy định tại Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 15/3/2012 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2012-2016, Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 10/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 – 2015 của EVN quy định điện dùng cho truyền tải và phân phối điện năm 2015 không cao hơn 8%.

Ông Đinh Thế Phúc phát biểu

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là 198.003,52 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện); giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là 1.539,35 đồng/kWh.

Trong đó: Tổng chi phí khâu phát điện là 152.920,70 tỷ đồng, tương ứng giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.188,86 đồng/kWh; tổng chi phí khâu truyền tải điện là 10.520,39 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 81,79 đ/kWh; Tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 33.657,25 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 261,66 đ/kWh; Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 905,18 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,04 đ/kWh.

Ông Đinh Quang Tri- Phó TGĐ EVN trả lời các câu hỏi của phóng viên

Chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện, xã đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014. Khoản bù giá các huyện đảo gồm Phú Quốc, Phú Quý, Lý Sơn, Côn Đảo và xã đảo Thạnh An là 142,76 tỷ đồng do giá bán điện bình quân thực tế tại các huyện đảo Phú Quốc, Phú Quý, Lý Sơn, Côn Đảo và xã đảo Thạnh An chỉ bằng 58,62%, 31,99%, 26,78%, 33,28% và 17,53% giá thành sản xuất kinh doanh điện.  

Tổng doanh thu bán điện năm 2014 là 197.128,89 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân là 1.532,55 đ/kWh). Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2014 là 1.698,46 tỷ đồng, gồm: thu từ bán công suất phản kháng (444,25 tỷ đồng), thu từ hoạt động tài chính của Công ty mẹ - EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các Tổng công ty Điện lực (1.153,21 tỷ đồng), thu từ hoạt động đầu tư vào các công ty cổ phần (101 tỷ đồng).

Tổng cộng lãi hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2014 của EVN là 823,83 tỷ đồng.

Theo báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập, các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành điện (lỗ chênh lệch tỷ giá) đến 31/12/2014 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia là 1.682,21 tỷ đồng, Tổng công ty phát điện 1 là 641,75 tỷ đồng, Tổng công ty phát điện 3 là 810,94 tỷ đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là 392,12 tỷ đồng và Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là 1.260,46 tỷ đồng.


Việc kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 căn cứ trên các tài liệu do EVN và các đơn vị thành viên cung cấp,

Ông Đinh Thế Phúc - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực khẳng định, giá thành sản xuất kinh doanh điện chỉ bao gồm giá thành sản xuất kinh doanh của các hoạt động trong lĩnh vực điện, không bao gồm lĩnh vực khác;  chi phí các khâu phát điện, truyền tải, phân phối, phụ trợ và quản lý ngành đã được tách bạch; chi phí mua điện từ các nhà máy điện độc lập, từ các nhà máy điện đã cổ phần hoá có ký hợp đồng mua bán điện với EVN, từ các nhà máy điện thuộc công ty TNHH một thành viên hạch toán độc lập với EVN xác định thông qua hợp đồng mua bán điện; Chi phí sản xuất điện từ các nhà máy hạch toán phụ thuộc EVN được xác định căn cứ vào số liệu chi phí đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

Việc kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 căn cứ trên các tài liệu do EVN và các đơn vị thành viên cung cấp, gồm: Báo cáo chi phí và giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 của EVN do kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) kiểm toán; báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 sau kiểm toán của EVN, báo cáo tài chính do đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Công ty mẹ EVN và các đơn vị thành viên; hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các đơn vị phát điện (kiểm tra chọn mẫu); tài liệu do các đơn vị được kiểm tra cung cấp theo yêu cầu của Tổ công tác. EVN chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực của các số liệu báo cáo cho Tổ công tác kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện.

Ngoài ra, việc kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 không bao gồm thanh kiểm tra việc chấp hành của EVN đối với các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn và tài sản, các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp, các quy định về đầu tư, đấu thầu xây dựng công trình điện và mua sắm, thanh lý thiết bị. Việc kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 không bao gồm việc tính toán, kiểm tra cơ cấu sản lượng điện phát. Khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề liên quan, giá thành sản xuất kinh doanh điện sẽ được hiệu chỉnh tương ứng.

Tại buổi công bố, đại diện Cục Điều tiết Điện lực, EVN cũng đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan các khoản lỗ, lãi của EVN trong năm 2014; các khoản hạch toán chi phí bán điện tại các huyện đảo; phát triển nhiệt điện than trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh. 

Đình Dũng

 

 

Tác giả: ; xuất bản: 02/02/2016 09:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét