Giám sát cung cấp điện

Số liệu giám sát vận hành Hệ thống điện 2017 tuần 34

Phụ tải điện hệ thống điện quốc gia và 3 miền tuần 34

  HTĐ QG HTĐ Bắc HTĐ Trung HTĐ Nam
Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước
Pmax (MW) 29952 -890 13518 -594 2706 -338 13472 -41
Amax (tr.kWh) 626,3 -14,1 286,0 -14,4 56,9 -4,0 273,7 +2,3
Atb (tr.kWh) 579,5 -15,1 256,8 -18,4 54,1 -3,2 258,3 -2,0
Atuần (tr.kWh) 4056,3 -105,9 1797,6 -128,9 378,9 -22,5 1807,8 -13,8

 

Biểu đồ phụ tải ngày có sản lượng điện lớn nhất tuần 34

 

Tỷ trọng điện sản xuất của các nguồn điện tuần 34

Tác giả: Phòng QHGS ; xuất bản: 12/09/2017 03:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét