Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

II. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

1. Số lượng tuyển dụng: 02

2 Bộ phận tuyển dụng, Vị trí việc làm

- Bộ phận tuyển dụng: Ban nghiên cứu phát triển thị trường điện - kinh tế năng lượng và công nghệ mới.

- Vị trí việc làm:

+ Hợp tác quốc tế - quản lý dự án: 01

+ Nghiên cứu phát triển Thị trường điện: 01

3. Tiêu chuẩn chuyên môn

3.1. Viên chức Hợp tác quốc tế - quản lý dự án

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Tự động hóa, Kinh tế Năng lượng, Quản trị, Kinh tế hoặc Ngoại thương;

- Trình độ Ngoi ng: tiếng Anh trình độ B2 (khung tham chiếu chuẩn Châu Âu) hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ Tin hc: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 - Kinh nghiệm: có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực hợp tác quốc tế, quản lý các dự án tài trợ nước ngoài; có hiểu biết về các quy định đấu thầu, về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước  ngoài.

3.2. Viên chức Nghiên cứu phát triển Thị trường điện

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Tự động hóa hoặc Kinh tế Năng lượng.

- Trình độ Ngoi ng: tiếng Anh trình độ B1 (khung tham chiếu chuẩn Châu âu) hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ Tin hc: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kinh nghiệm: có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực điện lực; ưu tiên có kinh nghiệm công tác về xây dựng chính sách, quản lý vận hành công tác thị trường điện tại các đơn vị điện lực hoặc tham gia trong công tác nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực thị trường điện, điều tiết hoạt động điện lực; có hiểu biết về các hoạt động điều tiết điện lực và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

III. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

Mỗi bộ Hồ sơ gồm các thành phần sau:

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu và hướng dẫn kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển tại trang Thông tin điện tử Cục ĐTĐL: www.erav.vn).

(2) Bản chụp văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập không yêu cầu chứng thực.

(3) Bản chụp (photo) chứng chỉ có liên quan (nếu có).

2. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Hồ sơ trúng tuyển

Người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

- Thời gian nộp hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 27/9/2019 đến ngày 27/10/2019 vào các ngày làm việc trong tuần.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Văn phòng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương.

Phòng 202, tầng 2, Tòa nhà D10 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại: (024) 22147474.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung

Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Nội dung phỏng vấn: về kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng (bao gồm cả hiểu biết về hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước).

(Thí sinh nhận tài liệu ôn tập khi đến nộp hồ sơ dự tuyển)

3. Địa điểm, thời gian xét tuyển

- Địa điểm: Trụ sở Cục Điều tiết điện lực D10 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Thời gian: Dự kiến tháng 10/2019.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Điều tiết điện lực năm 2019 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức, thời gian địa điểm tổ chức xét tuyển, kết quả xét tuyển trên trang Thông tin điện tử của Cục ĐTĐL (địa chỉ: www.erav.vn) và tại trụ sở Cục ĐTĐL không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh./.

Tác giả: ; xuất bản: 27/09/2019 09:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét