Thị trường điện tại Brasil Thị trường điện tại Brasil

Brazil là quốc gia đứng mười thế giới về tiêu dùng năng lượng và thứ nhất tại khu vực Mỹ Latinh. Tuy nhiên quá trình cải cách ngành điện Brazil bắt đầu từ năm 1996, với việc thành lập cơ quan quản lý nhà nước cao nhất là Uỷ ban quốc gia về năng lượng (CNPE)...

Thị trường điện tại Italy Thị trường điện tại Italy

Thị trường điện của Italy được thiết kế theo mô hình thị trường bán buôn, vận hành theo dạng thị trường điện một phần (net pool). Các nhà máy điện tham gia thị trường tự lập lịch điều độ (self-commitment) cho mỗi chu kỳ giao dịch (một giờ). Thị trường điện...

Thị trường điện tại Singapore Thị trường điện tại Singapore

Quá trình cải tổ ngành điện của Singapore bắt đầu tiến hành từ năm 1995, qua nhiều bước phát triển

Thị trường điện tại Úc Thị trường điện tại Úc

Quá trình tái cơ cấu ngành điện Úc bắt đầu được tiến hành từ năm 1991, bằng việc chia tách các khâu phát điện, truyền tải và phân phối. Khi chưa thực hiện quá trình tái cơ cấu, tài sản các đơn vị trong ngành điện Úc đều thuộc sở hữu của nhà nước.

Thị trường điện tại Thụy Điển Thị trường điện tại Thụy Điển

Hệ thống điện của Thụy Điển hiện nay có 350 công ty phát điện, 450 công ty bán lẻ điện và 550 công ty phân phối tham gia vào thị trường điện.

Thị trường điện tại Hàn Quốc Thị trường điện tại Hàn Quốc

Với dân số khoảng 48 triệu người và là nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới, ngành điện lực Hàn Quốc có quy mô tương đối lớn. Tính đến cuối năm 2008, tổng công suất đặt toàn hệ thống điện của Hàn Quốc khoảng 70.000 MW. Xét theo cơ cấu về công nghệ, nhiệt điện than...

Thị trường điện tại New Zealand Thị trường điện tại New Zealand

Quá trình tái cơ cấu bắt đầu bằng đạo luật về các công ty cung cấp năng lượng (Energy Companies Act) và Luật điện lực (Electricity Act) vào năm 1992. Đầu tiên là các công ty phân phối điện được phân tách độc lập về tài chính đối với các công ty sở hữu lưới...

Thị trường điện tại Philippines Thị trường điện tại Philippines

Thị trường điện Philippines (WESM) được thiết kế theo mô hình thị trường chào giá toàn phần (price based gross pool), đòi hỏi các nhà máy phát điện chào giá cho tất cả công suất sẵn sàng của họ, không phụ thuộc vào việc họ có các hợp đồng song phương với bên...