Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 24/05/2024 | 13:23 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hoạt động ERAV

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn Cục Điều tiết điện lực nhiệm kỳ 2023-2028

11/05/2023
Ngày 10/5, Công đoàn Cục Điều tiết điện lực đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương; đồng chí Trần Việt Hòa, Bí thư Đảng uỷ Cục Điều tiết điện lực, các đồng chí Lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực cùng toàn thể công chức, người lao động của 07 Tổ công đoàn trực thuộc.

Đoàn chủ tịch
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Trần Việt Hòa, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL); đồng chí Phạm Quang Huy, Chủ tịch công đoàn, Phó Cục trưởng Cục ĐTĐL và đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó chủ tịch BCH Công đoàn Cục ĐTĐL nhiệm kỳ 2017 – 2023.
Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Cục ĐTĐL hiện có 07 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số 68 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong những năm qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, đội ngũ công chức và người lao động của Cục ĐTĐL đã có nhiều thay đổi. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Cục ĐTĐL đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.
 
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2023 báo cáo kiểm điểm tại Đại hội
Bên cạnh đó, Công đoàn Cục ĐTĐL thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị; tích cực tuyên truyền giáo dục, tham gia quản lí, vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công đoàn Cục ĐTĐL đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền Cục ĐTĐL, Công đoàn Công Thương Việt Nam đánh giá cao.
 
Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐTĐL phát biểu tại Đại hội
Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Hoạt động Công đoàn Cục ĐTĐL đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia; chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cục ĐTĐL đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.
 
Đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương
Phát biểu tại đại hội, Đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Cục ĐTĐL đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn Cục ĐTĐL đã hoàn thành và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Trong thời gian tới, Công đoàn Bộ Công Thương đề nghị Công đoàn Cục ĐTĐL tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy và nâng cao tinh thần đoàn kết đơn vị. 

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028
Thay mặt Đảng ủy Cục ĐTĐL, Bí thư Đảng Ủy Cục ĐTĐL – Cục trưởng Trần Việt Hòa nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Cục ĐTĐL thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028: Ban Chấp hành Công đoàn Cục cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Cục ĐTĐL được Bộ Công Thương giao phó; Phối hợp chặt chẽ với BCH Đảng ủy, Lãnh đạo Cục trong công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho Công đoàn viên; cần không ngừng tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, lối sống, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; tiếp tục sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, giáo dục chính trị tư tưởng cho Công đoàn viên và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu của hoạt động Công đoàn; Phát huy hơn nữa những truyền thống tốt đẹp của Công đoàn Cục ĐTĐL qua các thời kỳ, theo đúng phương châm mà Đại hội đề ra “Đổi mới – Dân chủ - Trí tuệ - Đoàn kết – Phát triển”.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cục ĐTĐL nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí và bầu 05 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Bộ Công Thương.

 Chia tay các đồng chí thôi không tham gia BCH nhiệm kỳ 2023-2028
Đại diện các Tổ công đoàn phát biểu tham luận tại Đại hội:

Cục Điều tiết điện lực

Cùng chuyên mục

Chiêu sinh khoá đào tạo công chúng “Thị trường điện cạnh tranh trong bối cảnh mới”

22/05/2024

Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo (ERAVCTED), Cục Điều tiết điện lực dự kiến tổ chức Khoá đào tạo công chúng “Thị trường điện cạnh tranh trong bối cảnh mới” thời gian từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 năm 2024.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151