Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 14/07/2024 | 14:42 GMT +7

 • facebook | 024.221.47474

Thị trường điện

 Xu hướng không thể đảo ngược của nền năng lượng toàn cầu

Xu hướng không thể đảo ngược của nền năng lượng toàn cầu

12/07/2024

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, từ nay đến năm 2030 nhu cầu tiêu thụ điện năng toàn cầu sẽ tăng khoảng 7000 TWh. Ở các quốc gia phát triển, dự kiến giao thông vận tải là lĩnh vực làm tăng nhu cầu điện năng nhiều nhất do tỷ trọng thị trường xe điện dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 50% vào năm 2030.

Xem thêm

 • Bước chuẩn bị cần thiết

  07/08/2023

 • Vận hành hệ thống điện và thị trường điện tại Australia và Ireland

  05/08/2023

 • Thực hiện hiệu quả quy hoạch điện VIII: cần đẩy mạnh tái cấu trúc ngành điện, triển khai thị trường điện bán lẻ

  04/08/2023

 • Kinh nghiệm xây dựng và hình thành thị trường điện tại Hàn Quốc

  31/07/2023

 • Kiến nghị các giải pháp cho thị trường điện

  26/07/2023

 • Thị trường điện cạnh tranh - cần lộ trình thực tế và khả thi hơn

  25/07/2023

 • Kiến nghị áp dụng thị trường bán buôn điện cạnh tranh

  25/07/2023

 • Hội thảo chính sách giá điện, thị trường điện Việt Nam: Một số vấn đề đặt ra và giải pháp

  18/07/2023

 • Cần đổi mới sáng tạo thị trường điện và dịch vụ phụ trợ

  09/07/2023

 • PGS.TS Vũ Minh Khương: Giá điện theo cơ chế thị trường là bước đi cấp thiết

  04/07/2023

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ phần mềm Quản lý kinh doanh thị trường điện

  24/06/2023

 • Kết luận của Chính phủ về phương án chuyển A0 về Bộ Công Thương

  23/06/2023

 • A0 về Bộ Công Thương từ EVN: Đặt ra nhiều lời giải cấp bách

  20/06/2023

 • Nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số trong Quản trị nội bộ tại Nhiệt điện Duyên Hải

  20/06/2023

 • Cần sớm triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

  10/06/2023

 • 0
 • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151