Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 23/06/2024 | 11:09 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Phát triển năng lượng

Thủ tướng: Cần cơ chế chống độc quyền trong đầu tư công trình điện

18/11/2023
Thủ tướng nhấn mạnh, cần có cơ chế huy động các nguồn lực, xã hội hóa trong đầu tư, xây dựng các công trình điện lực, bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền.
Đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước
Sáng 17/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2023 để thảo luận về các đề nghị xây dựng luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Cấp, thoát nước; Luật Điện lực (sửa đổi).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2023 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe cơ quan chủ trì trình bày tóm tắt đề nghị xây dựng các luật; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến xây dựng các dự án luật; tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành; xem xét về quy trình, thủ tục chuẩn bị...
Kết luận phiên họp, Thủ tướng cho ý kiến đối với từng nội dung của các đề nghị xây dựng luật; giao việc cho các bộ, ngành chủ trì và các Phó thủ tướng phụ trách hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật.
Trong đó, với đề nghị xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi), Thủ tướng nhấn mạnh việc phát triển điện lực phải bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, an toàn trong sử dụng điện và tiết kiệm điện năng.
Có cơ chế huy động các nguồn lực, xã hội hóa trong đầu tư, xây dựng các công trình điện lực; bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền.
Đối với phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới cần nghiên cứu để tạo cơ chế đột phá trong đầu tư, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng mới.
Nội dung về hoạt động mua bán điện cần nghiên cứu, xây dựng theo hướng thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường.
Đã nói phải làm, đã có nghị quyết phải thực hiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong 11 tháng năm 2023, Chính phủ đã làm được nhiều việc, nỗ lực đầu tư công sức, nguồn lực xứng tầm đột phá chiến lược; đạt được nhiều tiến bộ.
Đơn cử, đã tổ chức 9 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, cho ý kiến đối với 40 nội dung. Trong đó, có 16 đề nghị xây dựng luật; 14 dự án luật và 10 nội dung khác…
Nhấn mạnh công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế vẫn còn những hạn chế, nhiệm vụ còn rất lớn, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để chuẩn bị các hồ sơ tài liệu và tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hoàn thiện các dự án luật, báo cáo trình Quốc hội bảo đảm tiến độ, chất lượng, trước mắt là các dự án luật, báo cáo trình tại kỳ họp thứ 6. Những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét, chỉ đạo.
Người đứng đầu Chính phủ cũng giao các bộ, ngành việc hoàn thiện, đẩy nhanh, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ khẩn trương xây dựng, trình sửa đổi quy chế làm việc của Chính phủ theo hướng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; làm rõ cơ chế xử lý, quyết định những vấn đề lớn, có ý kiến khác nhau.
Các bộ trưởng, trưởng ngành và các cấp phó dự họp thay phải thống nhất nhận thức, phát ngôn và hành động trên nguyên tắc tập trung dân chủ, "đã nói phải làm, đã có nghị quyết phải thực hiện".


Lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu ý kiến tại phiên họp (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).
Chỉ đạo 10 yêu cầu trọng tâm trong việc xây dựng, hoàn thiện dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, ngành phải tăng cường vai trò người đứng đầu, bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quản lý.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng pháp luật, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.
Thủ tướng đặc biệt lưu ý các bộ, ngành bảo đảm tiến độ trình, nâng cao chất lượng, kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản.
Rà soát, phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường năng lực thực thi cho cấp dưới, đơn giản, cắt giảm hóa thủ tục hành chính, giảm tối thiểu chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp...
Theo Báo Giao thông  

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151