Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 25/02/2024 | 21:27 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Nghiên cứu đào tạo

Nhiệt điện Nghi Sơn đẩy mạnh phong trào chống lãng phí

29/11/2023
Trong bối cảnh hiện nay, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang trở thành một trong những yêu cầu bức thiết, nhiệm vụ quan trọng, tiêu chuẩn không thể thiếu trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN 'Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí', Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đồng thời phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra. Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 là nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Công ty nhiệt điện Nghi Sơn, với mục tiêu kép vừa đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa chữa chữa lớn, đầu tư xây dựng, đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1
Nhằm đưa công tác "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đi vào chiều sâu, thực chất, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện, Công ty đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cùng nhiều giải pháp cụ thể.
Theo đó, đối với công tác sản xuất kinh doanh, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực đảm bảo sản xuất điện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Ứng dụng mạnh mẽ các biện pháp kỹ thuật, quản lý vận hành, các giải pháp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu chuyển đổi số. Thực hiện mạnh mẽ các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng, đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, hiệu quả và kinh tế.
Việc đưa các cải tiến, sáng kiến kỹ thuật vào áp dụng thực tế đã góp phần nâng cao độ tin cậy thiết bị, đảm bảo an toàn, giảm chi phí trong công tác vận hành, sửa chữa.
Tại cuộc thi “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, Công ty cũng tham gia với nhiều ý tưởng, sáng kiến hay trong đó có ý tưởng đạt giải khuyến khích là “Tiết kiệm hóa chất trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tiết kiệm nước thô phục vụ làm nguội nước xả lò hoặc cung cấp thay thế nước trong cấp cho FGD”.
Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí theo định mức (vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền) và chi phí sửa chữa lớn, thực hiện đạt chỉ tiêu chi phí O&M theo kế hoạch năm 2023 đã được EVNGENCO1 giao; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương), nhất là các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền; phấn đấu tiết kiệm tối đa các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chi tiếp khách, khánh tiết, lễ kỷ niệm, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí…; thường xuyên rà soát, tổng hợp, thanh xử lý 100% VTTB tồn đọng, mất phẩm chất, lỗi thời, mua sắm vật tư đúng chất lượng, đúng nhu cầu cần thiết, ưu tiên dùng hàng tương đương trong nước, thực hiện nghiêm quy định đấu thầu. Phấn đấu tiết kiệm chi phí quản lý và các chi phí chung.
Công ty luôn nhắc nhở CBCNV sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực
Đối với công tác đầu tư xây dựng, Công ty tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định trong công tác đầu tư xây dựng; Thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư năm 2023 được giao; Tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đảm bảo danh mục dự án đầu tư theo đúng kế hoạch năm 2023.
Với những giải pháp và hành động cụ thể, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đây cũng là tiền đề vững chắc để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng mục tiêu kép vừa đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa chữa chữa lớn, đầu tư xây dựng; đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực./.
Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội  

Cùng chuyên mục

Chuyển đối số tại Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak trong lĩnh vực dự báo thủy văn và quản lý an toàn đập

25/02/2024

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng, phức tạp, các hiện tượng thời tiết, thủy văn, hải văn cực đoan có xu hướng gia tăng về cường độ và tần suất thì công tác dự báo cần được nhận diện từ sớm, từ xa, nhanh chóng, chính xác.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151