Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 13/04/2024 | 10:46 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp với EVN đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường dây 500kV

20/01/2024
UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình cung ứng điện và tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường dây 500kV (đoạn qua Nghệ An).

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Nghệ An với Tập đoàn Điện lực Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Theo đó, ngày 12/01/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên để nghe báo cáo về tình hình cung ứng điện và tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường dây 500kV (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An).
Sau khi nghe báo cáo của EVN và các đơn vị thành viên; báo cáo của các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN và các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận như sau:
Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg ngày 01/12/2023 và Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 01/12/2023, trong đó tiến độ thực hiện dự án 2023-2025 (yêu cầu phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2024). Xác định đây là các dự án có tính chất hết sức quan trọng và cấp bách; trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An thường xuyên chỉ đạo các sở ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện hoàn thành một số nội dung cơ bản để triển khai dự án.
Để thực hiện các dự án kịp thời, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 982/TB-UBND ngày 14/12/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình đầu tư và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường dây 500kV (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An) và các chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh đối với các dự án, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:
Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên:
Cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo về bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An) và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo.
Chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
Chỉ đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia phối hợp với các tỉnh có tuyến đường dây đi qua để thống nhất khung chính sách chung bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để triển khai thực hiện dự án.
Chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát, đánh giá cụ thể diện tích rừng bị ảnh hưởng cần chuyển mục đích sử dụng để xem xét, xử lý theo quy định.
Chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức vận động các chủ sử dụng đất, tài sản bị ảnh hưởng nhận tiền và bàn giao mặt bằng phần móng trụ và phần đường công vụ phục vụ thi công (nếu có) phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/01/2024, hành lang tuyến trước ngày 31/3/2024.
Làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn xử lý vướng mắc do không thực hiện được trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích rừng làm đường thi công móng trụ đối với các dự án.
Chỉ đạo các đơn vị: (i) Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đảm bảo nguồn điện kịp thời phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó trước mắt là Khu công nghiệp Hoàng Mai II; Khu công nghiệp Thọ Lộc; Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An; Khu công nghiệp WHA Nghệ An; (ii) Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành dự án Trạm biến áp 220kV Nam cấm và đường dây nhánh rẽ trong quý 4/2024 và hoàn thành dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn trong quý 2/2024.
Hỗ trợ UBND tỉnh Nghệ An trong việc đề nghị Bộ Công Thương cập nhật danh mục Trạm biến áp 220kV Hoàng Mai và đường dây đấu nối vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; đồng thời nghiên cứu, xem xét phương án lắp thêm máy biến áp thứ 3 tại Trạm biến áp 220kV Quỳnh Lưu công suất 2x250MVA để hỗ trợ UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Bộ Công Thương cập nhật bổ sung vào danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đảm bảo nguồn điện kịp thời cho các trạm biến áp 1 lOkV cấp điện cho các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu.
Quan tâm, hỗ trợ bố trí nguồn vốn để thực hiện đầu tư hoàn thành việc cấp điện cho 17 thôn, bản chưa có điện còn lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Tại Thông báo này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Nghệ An căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp thực hiện kịp thời các nội dung liên quan đối với dự án.
Theo Báo Nghệ An  

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151