Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ năm, 25/04/2024 | 08:22 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và tăng cường tiết kiệm điện năm 2024

24/01/2024
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, công văn của Bộ Công Thương về đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định năm 2024 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt nội dung này.

Ảnh minh họa.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Trong đó, phấn đấu hằng năm tiết kiệm điện tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh và hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, các doanh nghiệp sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện tiết kiệm điện và điều tiết phụ tải, góp phần ổn định hệ thống điện, đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Giám sát, hướng dẫn Công ty Điện lực Thanh Hóa, các tổ chức quản lý kinh doanh điện nông thôn trong thực hiện việc cung cấp điện theo kế hoạch tiết giảm điện hàng tháng khi xảy ra thiếu điện trong các tháng nắng nóng cao điểm và mùa khô năm 2024 trên địa bàn, đáp ứng cao nhất việc cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong năm 2024 và các năm tiếp theo; giám sát việc thực hiện cung cấp điện, giải quyết các khiếu nại của khách hàng.
Tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực và lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sử dụng điện theo quy định.
UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động hỗ trợ, phối hợp với các Ban QLDA thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án điện, đặc biệt là các dự án 500kV, 220kV trọng điểm, cấp bách nhằm đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc trong mùa khô năm 2024 và các năm tiếp theo.
Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với Điện lực địa phương tổ chức tuyên truyền, quảng bá Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến các khách hàng sử dụng điện để các khách hàng hiểu rõ hơn về chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), biết được các quyền lợi của khách hàng khi tham gia vào chương trình DR.
Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sử dụng điện lớn có sản lượng tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên trên địa bàn tham gia ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải (DR) với Công ty Điện lực Thanh Hóa; thực hiện tiết giảm công suất sử dụng điện theo thỏa thuận điều chỉnh phụ tải đã ký giữa khách hàng và ngành điện để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.
Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện vận hành tối ưu lưới điện phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng của hệ thống; báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đầu tư cải tạo và nâng cấp lưới điện; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, hạn chế sự cố, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, giảm tổn thất điện năng, phấn đấu đến năm 2025 tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6%.
Đấu mối chặt chẽ với chính quyền địa phương để triển khai đầu tư các công trình, dự án điện do đơn vị thực hiện, đảm bảo yêu cầu về tiến độ thực hiện các dự án.
Tập trung tiết giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR), giảm ít nhất 50 MW vào năm 2025; trong đó triển khai Chương trình DR (điều chỉnh phụ tải điện) phi thương mại đối với nhóm khách hàng có lượng điện năng tiêu thụ lớn; chú trọng đặc biệt đến công tác hỗ trợ kiểm toán năng lượng với mục tiêu nâng cao hệ số phụ tải (Kpt) lưới điện.
Nghiên cứu xây dựng ứng dụng phần mềm theo dõi mức tiêu thụ điện trực tuyến đối với các khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn từ 1 triệu kWh/năm trở lên, chia sẻ trực tuyến với Sở Công Thương và UBND tỉnh.
Các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm và các doanh nghiệp sử dụng điện lớn tiết giảm công suất sử dụng điện theo như thỏa thuận điều chỉnh phụ tải đã ký giữa khách hàng và ngành điện để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện. Thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng theo đúng Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm của đơn vị, để tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.
Theo Báo Thanh Hoá 

Cùng chuyên mục

P/S ảnh: Công ty Thủy điện Buôn Kuốp vận hành bảo đảm cấp nước hạ du phục vụ sản xuất nông nghiệp

25/04/2024

Trước tình hình nắng nóng kéo dài, bước vào mùa khô và mùa vụ sản xuất nông nghiệp tại vùng hạ du các nhà máy, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã phối hợp với địa phương và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đảm bảo nước tưới tiêu cho hạ du đồng thời tiết kiệm nước để đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm mùa khô sắp tới.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151